Kurser

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, HY (verkko-opinnot), 5 sp


Tidpunkt
8.9.2022 - 28.10.2022

Pris
160.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Pedagogik
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
1.9.2022
Innehåll

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY (verkko-opinnot), 25 op

Aikataulu

8.9. – 28.10.2022

Luennot:
to   8.9.     klo 17-20.30
ti   13.9.    klo 17-20.30
pe 16.9.    klo 17-20.30

Ryhmäopetus:
la 11.9. klo 12.30-15.00
la 18.9. klo 9-11.30
la 2.10. klo 12.30-15
la 9.10. klo 9-11.30

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitettu Moodlessa.

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään:
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
• Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
• Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

HUOM

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista. Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Emma Kurenlahti

Suoritustapa

Verkkoluennot ja ryhmäopetuskerrat, oppimistehtävät/verkkotyöskentely Moodlessa.
Arvioitavat tehtävät: ryhmätehtävä (50 %) ja itsenäinen essee tehtävä (50%)

Lisätiedot

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Vaasan kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.


 • Maksut


  Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  Vaasan kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
  Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

 • Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 

 • Lisätietoja


  koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
  puh. 044 754 5780