Kurser

 

Vuxenneuropsykologi, 5 sp


Tidpunkt
12.10.2018 - 27.10.2018

Tidpunkter:
pe: 17.00-20.15
la: 09.15-15.00
Pris
95.00 €

Kursinformation

Ämne
Neuropsykologi
Utrymme
Åbo Akademi
Sista anmälningsdatum
5.10.2018
Föreläsare
Carina Saarela
Innehåll

Kursen är annulerad!

Kursen ger baskunskap om beteendets neurala bas hos vuxna, om hjärnans anatomi, funktion och dess plasticitet. Den behandlar neuropsykologiska symptom hos vuxna, afasier, agnosier, apraxier, amnesier, neglekt, och dysexekutiva funktioner.
 

Lärandemål

Efter kursen bör studeranden kunna redogöra för

- hjärnans funktionella organisation, olika sätt att undersöka denna organisation
- vuxenneurologiska symptom samt deras neurala bas.
 

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturtentamen

Litteratur

- Nyberg L. (2009): Kognitiv neurovetenskap: studeier av sambandet mellan hjärnaktivitet ochmentala processer. Lund: Studentlitteratur.
- Stirling J (2004): Neuropsykologi - en introduktion. Lund : Studentlitteratur.
 
 

Tidtabell och avgifter


Tid: 12-13.10 och 26-27.10
fre kl. 17-20:15 och lö kl. 9:15-15
 
Plats: Åbo Akademi
 
Avgift:

95 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

 

Tilläggsinformation


Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5784