Kurser

 

Teater och drama, NÄTKURS, 5 sp


Tidpunkt
12.2.2019 - 16.4.2019

Pris
90.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Litteraturvetenskap
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
5.2.2019
Föreläsare
Katja Sandqvist
Innehåll

Kursen omfattar elementär teaterhistoria ur både globalt och lokalt perspektiv. Den behandlar ett representativt urval pjäser från antiken till nuet, med kommenterande och analyserande text. Vissa pjäser studeras inte bara som text, utan också i form av bandade föreställningar. De studerande får genom läsningen av ett större antal pjäser skaffa sig en uppfattning om form och innehåll och deras historiska utveckling. Genom fördjupad läsning av 1-2 pjäser med tillhörande sekundärlitteratur ges inte bara förtrogenhet med alternativa tolkningsmöjligheter, utan också förutsättningar för en personlig uppfattning om pjäserna och deras problematik.

Tidtabell och avgifter


Kursen är i Moodle 12.2.2019 - 16.4.2019
I kursen ingår även ett individuellt genomfört teaterbesök och författande av en teaterrecension. Kunskapsprovet innefattar inlämningsuppgifter en gång i veckan.
 

Avgift

90€ (kursavgift) + 50€ ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Tuija Österman,
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 5784