Kurser

Introduktion till konsten i Finland (5 sp) ÅA, 5 sp


Tidpunkt
9.3.2023 - 11.5.2023

Pris
165.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Konstvetenskap
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
28.2.2023
Föreläsare
Wolff-Helminen Pia
Innehåll

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  •  - Utförligt redogöra för den finländska konstens kanon
  •  - Utförligt redogöra för processerna kring konstruktionen av den finländska konstens historia och kanon.
  •  - Redogöra för centrala texter och personer inom den finländska konstvetenskapen

Allmänfärdigheter: Kursen ger teoretiskt kunnande inom den egna branschen, förmåga att beskriva bilder och byggnader i tal och i skrift, branschkännedom om det finländska konstvetenskapliga fältet samt ett källkritiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande kännedom om den finländska konstens historia och kanon, från förhistoria till nutid. Samtidigt introducerar kursen studenterna till den finländska konstvetenskapen som vetenskapsgren med betoning på hur ämnet utvecklats historiskt. Till centrala frågeställningar inom kursen hör varför den finländska konstens kanon ser ut som den gör. Varför har vissa perioder getts den betydelse som de i dag har? Vilken roll spelade konsten och konstvetenskapen i konstruktionen av nationen Finland? Vilka aktörer inom den finländska konstvetenskapen, både historiska och samtida, måste man som konstvetare känna till? Kursen presenterar också centrala finländska konstvetenskapliga texter.

Studiematerial

Ytterligare litteratur meddelas i samband med kursstart.

Undervisningsspråk

Svenska

Undervisningsformer

Distansundervisning, kursen ordnas som nätkurs i Moodle.

Tidtabell

Distansundervisning 9.3.-11.5.2023 enligt följande:

9.3.   kl. 18.00-19.30

16.3  kl. 18.00-19.30

23.3  kl. 18.00-19.30 

30.3  kl. 18.00-19.30

6.4     kl. 18.00-19.30 Diskussionsuppgift i Moodle 

13.4  kl. 18.00-19.30

20.4 kl. 18.00-19.30

27.4  kl. 18.00-19.30

4.5  kl. 18.00-19.30

11.5 kl. 18.00-19.30 Diskussionsuppgift i Moodle och sista inlämning av kursuppgifterna 

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 165 € + Åbo Akademis öppna universitets terminsavgift 50 €

 

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.

- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 5780