Kurser

Mental träning (5 sp) ÅA, 5 sp


Tidpunkt
17.11.2023 - 9.12.2023

Pris
145.00 €

Kursinformation

Ämne
Idrottspsykologi
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
15.11.2023
Föreläsare
Treier Christoph
Innehåll

Ämne: Idrottspsykologi.

Nivå: Grundstudier. Lärandemål och allmänfärdigheter Kursen ger kunskap i mental träning ämnad för både aktiva idrottare och andra. Studerande lär sig hur man genom mental träning kan förbättra sina egna möjligheter att lyckas liksom hur man kan instruera andra, t.ex. ungdomar, för att uppnå bättre resultat. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan kursen med behållning också tas fast man inte idrottar aktivt.

Innehåll
Kursen är en introduktionskurs som lär hur man kan träna sig själv mentalt inom idrott, friskvård och hälsa men även i näringslivet med bl.a. hjälp av biofeedback. Mycket fokus läggs på mental ohälsa, hur man kan känna igen psykologiska riskfaktorer och hantera resp. förebygga dem. Kursen bygger på teoretisk och evidensbaserad praktik.

Examinationsform: Inlämningsarbete.

Vitsordsskala: U(nderkänd) – 5.

Bedömningsgrunder för vitsorden 1, 3 och 5 (vitsorden 2 och 4 finns dock kvar ännu).
Vitsord 5: Lärandemålen uppfylls mycket väl och kunskaperna och färdigheterna bedöms vara utmärkta.
Vitsord 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna och färdigheterna bedöms vara goda.
Vitsord 1: Lärandemålen uppfylls men kunskaperna och färdigheterna bedöms vara ytliga.

Kurslitteratur
Baron, D. A., Reardon, C. L., & Baron, S. H. (red.). 2013. Clinical sports psychiatry: An international perspective. Wiley, Oxford.
Uneståhl, L-E. & Nilsson, A. 2016. Mental träning i idrott. Buena Vida.
Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

Undervisningsspråk: Svenska.


Tidtabell

Distansundervisning online i realtid via Zoom:

fre 17.11.2023 kl. 17.00-19.30 / 3 lektioner
lö 18.11.2023 kl. 9.00-12.15 / 4 lektioner

fre 1.12.2023 kl. 17.00-19.30 / 3 lektioner
lö 2.12.2023 kl. 9.00-12.15 / 4 lektioner

fre 8.12.2023 kl. 17.00-19.30 / 3 lektioner
lö 9.12.2023 kl. 9.00-11.30 / 3 lektioner

Avgift

Vasa sommarunis kursavgift 145€ + Öppna unis terminsavgift 50 €

Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet.

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Tilläggsinformation

Tina Martins, Vasa sommaruniversitet
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5781