Kurser

 

Introduktion till filosofi, 5 sp


Tidpunkt
21.9.2018 - 29.9.2018

Tidpunkter:
pe: 17.00-20.15
la: 09.15-15.00
Pris
125.00 €

Kursinformation

Ämne
Filosofi
Utrymme
Åbo Akademi
Sista anmälningsdatum
14.9.2018
Föreläsare
FD Mio Lindman
Innehåll

Kursen är annulerad!

Frågor som kommer att diskuteras är följande: Vad är det goda för människan? Vad kan vi veta? Vad är det mänskliga medvetandet, och hur är det relaterat till den mänskliga kroppen och yttervärlden? Vad är relationen mellan språk och tanke? Hur är tvärkulturell förståelse möjlig? Vad är filosofins uppgift i dagens värld? Behandlingen av frågorna knyts till närläsning av några klassiska filosofiska verk, men även ett antal nyskrivna texter tas upp till behandling.

Kursens mål är att ge en introduktion till arbetet med filosofiska problem och texter. Den ger en orientering i ämnets centrala frågor, fokuserar på olika sätt att närma sig och argumentera kring frågorna, samt sätter frågorna och argumenten i historisk belysning genom studiet av ett antal centrala filosofiska originalverk.

Lärandemål

Minimikravet för godkänd kurs är att studeranden uppvisar en förmåga att skriftligt redogöra för de centrala teorierna och frågeställningarna inom området, och för de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier. 

Arbetsformer

Föreläsningar och gruppövningar (24h) samt litteraturstudier.   

Examination

Hemtentamen.

Litteratur

Nussbaum, Martha, Ethics 108/1998 ss. 762-796, "Public Philosophy and International Feminism"

Platon,Skrifter, volym 1, Atlantis 2000 (Här läses Gorgias)

Descartes, Rene, Valda skrifter,1998. (Betraktelser över den första filosofin)                       

Russell, Bertrand, The Problems of Philosophy/ Filosofins problem 

 

Tidtabell och avgifter


Tid: 21-22.9 och 28-29.9.2018
fre kl. 17-20:15 och lö kl. 9:15-15
Plats: Åbo Akademi, Vasa 

Avgift

125 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

 

Tilläggsinformation


Vasa sommaruniversitet
rektor Tuija Österman
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5784