Kurser

 

Bioetik, 5 sp


Tidpunkt
6.2.2019 - 10.2.2019

Tidpunkter:
ke: 17.30-20.00
to: 17.30-20.00
pe: 17.30-20.00
la: 09.00-11.30+12.30-15.00
su: 09.00-12.30
Pris
170.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Filosofi
Utrymme
Åbo Akademi, Vasa
Sista anmälningsdatum
30.1.2019
Föreläsare
FD Ylva Gustafsson
Innehåll

Vad är ett mänskligt liv? Vad är en mänsklig kropp? Vad betyder det att födas, leva, vara frisk, sjuk, vad betyder det att dö? Hur har frågor om samhälle, politik, teknologi, ekonomi, rättvisa, närhet och respekt betydelse inom hälsovården? 

Under kursen går vi igenom följande teman: 

Introduktion till kursen: En kort genomgång av medicinens historia, anatomins historia och bioetikens historia.

Individen och vården: Vad är hälsa? Är hälsa, sjukdom och död individuella fysiska tillstånd? Eller inbegriper dessa begrepp ett ansvar att visa omsorg mot andra människor? Hur är frågor om respekt, närhet och sårbarhet en del av hur vi förstår begreppen hälsa, sjukdom och död?

Sjukdom som erfarenhet: Hur påverkar sjukdom som erfarenhet vår förståelse av begreppen hälsa och vård? Hur formas upplevelser av sjukdom i förhållande till det samhälle vi lever i?

Det allmänna bästa och individen: Hur kommer nyttotänkande till uttryck inom hälsovården och inom medicinsk forskning? Vad betyder det att prioritera inom hälsovården?

Hälsovård och kultur: Hur påverkar kulturella skillnader etiska frågor inom hälsovården? Vilken är relationen mellan dagens alltmer globaliserade värld och den växande mängden diagnoser?

Diskriminering och bioetik: Vad är en normal kropp? Vi diskuterar olika former av diskriminering och stigmatisering i förhållande till sjukdom, ålderdom och handikapp. Hur påverkar fattigdom tillgången till en god och rättvis vård?

Feministiska perspektiv: Vi diskuterar hur den kvinnliga kroppen medikaliserats under 1900 talet.

Ålderdom: Vad betyder det att åldras? Är en gammal kropp en normal kropp?

Döden: Vad betyder det att tala om döden? Vad betyder det att sörja?

Teknologi och medicinsk forskning: Hur påverkar teknologins utveckling etiska frågor inom hälsovården? Hur påverkas vår syn på hälsa, sjukdom och död? Vi diskuterar bland annat organdonationer, stamcellsforskning, genetiska test och biobanker.

Ekonomi och hälsovård: Vilken är relationen mellan medicinsk forskning och patentering av mediciner? Hur påverkas dagens vårdarbete av det ökade trycket på ekonomisk effektivitet? Vad menas med god vård? Har de låga lönenivåerna för kvinnodominerade yrken inom hälsovården präglats av vissa filosofiska synsätt?

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning

Litteratur

Litteraturen kommer att finnas tillgänglig då kursen börjar.

Examination

Hemtentamen eller uppsats.

Kursens målgrupp

Personer som är intresserade av filosofiska frågor kring hälsa, sjukdom, vård och medicin. Kursen kräver inte förhandskunskaper i filosofi.

Tidtabell och avgifter


Kursen är på sammanlagt 18 lektioner:

6.2 onsdag kl. 17:30-20:00 (3 lektioner)

7.2 torsdag 17:30-20:00 (3 lektioner)

8.2 fredag 17:30-20:00 (3 lektioner)

9.2 lördag 9:00 – 11:30 (3 lektioner) och  12:30-15:00 (3 lektioner)

10.2 söndag 9:00-12:30 (3 lektioner)

Avgift

170€ (kursavgift) + 50€ ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Tuija Österman,
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 578