Kurser

Tervetuloa Geronet-tutoriksi!


Tidpunkt
1.11.2019 - 31.12.2020

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Tervetuloa geronet-tutoriksi!
Utrymme
Toimipaikka avoin
Sista anmälningsdatum
31.3.2021
Föreläsare
Opettaja Avoin
Innehåll

GERONET on Jyväskylän kesäyliopiston koordinoima, valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Toiminta perustuu jo 20 vuotta Jyväskylässä toimineeseen Geronet –vertaistutoroinnin malliin. Hanketta toteutetaan ympäri Suomea huomioiden kunkin paikkakunnan jo tarjolla oleva digituki ja palvelutarve, ja Vaasassa toteutuksesta vastaa Vaasan kesäyliopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Haluatko Geronet-tutoriksi?

Tutorointi on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistukea,  eikä se vaadi erityisosaamista.
Edellytyksinä tutortoimintaan osallistumiselle ovat vain rohkea ja innostunut asenne sekä halu auttaa kanssaihmisiä.
Lisäksi on hyvä hallita älykännykän, tabletin tai tietokoneen peruskäyttöä.
Geronet-tutor voi olla sekä suomen- että ruotsinkielinen, tutorkoulutus ja tutortoiminta toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Geronet-tutor…

 - Päivittää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan tietotekniikka-alalla avoimissa Vaasan kesäyliopiston tutorkoulutuksissa
 - Toimii opettajan apuna avoimilla GERONET-kursseilla, jotka Vaasan kesäyliopisto järjestää (yleensä kerran viikossa iltapäivällä). Tutorit toimivat kursseilla vertaistukena vuorotellen mahdollisuuksien mukaan
 - Hallitsee laitteiden käytön perusteet ja pystyy toteuttamaan kurssilla opettajan ohjaamat asiat
 - Toimii vapaaehtoisesti vertaisohjaajana kirjastossa, palvelutalossa, päiväkeskuksessa tai muussa sovitussa paikassa (paikoista ja aikataulusta sovitaan jokaisen tutorin kanssa  erikseen, esim. 1,5 tuntia kerran viikossa)
 - Osaa ohjata neuvottavansa eteenpäin asiantuntijalle, kun oma pätevyys ei riitä
 - Osaa etsiä ratkaisuja ongelmiin internetistä ja ohjata neuvottavaa etsimään tietoa netistä
 - Toimii rauhallisesti ja rohkaisevasti

Edut Geronet-tutoreille

 - Tutorien tietotaitoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan Vaasan kesäyliopiston koulutuksissa
 - Tutorpajatyöskentely tukee ja kehittää tutorien tietoteknistä osaamista
 - Ikääntyvien yliopiston luennot ovat maksuttomia tutoreille, jotka osallistuvat säännöllisesti kurssitutorointiin sekä päivystyksiin vastaanottopisteillä
 - Kohtaamalla erilaisia ihmisiä tutor rikastuttaa elämäänsä ja voi saada näin myös uusia ystäviä
 - Tutorit voivat maksutta osallistua tietotekniikkakursseille,   mikäli niillä on tilaa ilmoittautumisajan päättyessä

Maksut

Geronet-toiminta on avoin ja ilmainen kaikille. Tervetuloa!

Toiminnan aikataulu


Joulukuu 2019—tammikuu 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää infotilaisuuden tuleville tutoreille (tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin);

Tammikuu 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää koulutuspäivät tutoreille;

Tammikuu-toukokuu 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää kuukausittain tutorpajat toimiville ja uusille tutoreille;

Tammikuu-maaliskuu 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää ensimmäiset avoimet GERONET-kurssit ikääntyville, tutorit toimivat kursseilla opettajan apuna auttamassa osallistujia;

Helmikuu 2020 aloitetaan tutortoiminta GERONET-vastaanottopaikoilla (aikataulusta ja paikoista sovitaan jokaisen tulevan tutorin kanssa erikseen);

Maaliskuu-kesäkuu 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää seuraavat avoimet GERONET-koulutukset, joissa tutorit toimivat tarpeen mukaan vertaistukena ja apuna osallistujille;

Kesäkuu-elokuu 2020 tauko GERONET-kurssien aikataulussa, halutessaan tutorit voivat jatkaa toimintaa vastaanottopisteissä myös kesällä;

Syksy 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää koulutuspäivät jo olemassa oleville sekä aloittaville tutoreille;

Syksy 2020 Vaasan kesäyliopisto järjestää seuraavat avoimet GERONET-koulutukset, joissa tutorit toimivat tarpeen mukaan vertaistukena ja apuna osallistujille.

HUOM Suunnitelma ja aikataulu voi muuttua tulevaisuudessa

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva, koulutuskoordinaattori, Vaasan kesäyliopisto
puh. 044 754 5783  sähköposti: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Marina Sippus, koordinaattori, Pohjanmaan Yhdistykset ry
puh. 044 974 7427 sähköposti: marina.sippus@pohy.fi