Kurser

Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering


Tidpunkt
9.9.2020 - 16.12.2020

Tidpunkter:
ke: 13.30+-+15.30

Kursinformation

Ämne
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
20.9.2020
Föreläsare
Björkell Johanna
Innehåll

Teman och innehåll, hösten 2020 

Digitala ramar för ditt pedagogiska mästerverk, fria bildningen i fokus

- Verktyg och inspiration för digitalt lärande och undervisning

- It-pedagogik och -didaktik, onlineundervisning, översikt av olika digitala miljöer, olika aspekter inom digitalt lärande och undervisning samt upphovsrättsliga frågor

- Deltagarna får under kursen bearbeta sitt eget material

Helheten motsvarar 5 sp

Teman och innehåll, våren 2021

Fler färger till ditt pedagogiska mästerverk - digitala verktyg, fria bildningen i fokus

- Använda digitalt lärande och skapa en digital kurs eller kursdelar. Digitala läromedel och läromiljöer samt användning av dem i undervisning/arbetet

- Molntjänster, mobila enheter, webbsidor, bloggar, ljud, video, digitala bilder

- Deltagarna får under kursen bearbeta sitt eget material

Helheten motsvarar 5 sp

Lärandemål

Deltagaren ska efter utbildningen kunna

- Planera, skapa och genomföra undervisning online. Skapa meningsfulla uppgifter och material för digitala medier.

- Känna till olika lärplattformer och verktyg för digitalt lärande och undervisning samt kunna välja lämpliga sådana för sin egen undervisning och sitt arbete

- Bemöta, stöda, motivera och utvärdera studerande online

Utbildare

FM, BSc, forskare Johanna Björkell
PM Linn Österås

Utbildningens språk

Svenska

Målgrupp

Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet:

- Undervisningspersonalen vid medborgarinstituten, folkhögskolorna, sommaruniversiteten och studiecentralerna.

Även den administrativa personalen kan delta, undervisningspersonalen har förtur.

Den administrativa personalen anmäler sig till reservplats, och platserna delas ut till den administrativa personalen efter den sista anmälningsdagen har gått ut, om det finns lediga platser. Vasa sommaruniversitet kommer att skilt kontakta alla som är på reservplats.
 
Begränsad deltagarantal.
Deltagarna antas i anmälningsordning.


UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI FÖR DELTAGAREN.

 

Finansiär:
Utbildningsstyrelsen.

Personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet

Hösten 2020—våren 2021

 

Aikataulut ja maksut 


Utbildningen består av 8 närtillfällen på plats i Vasa eller via Zoom samt grupparbete och individuella uppgifter.

Närdagar / undervisning via Zoom:

Ons 9.9       kl 13.30 -15.30
Ons 23.9     kl 13.30 -15.30
Ons 7.10     kl 13.30 -15.30
Ons 21.10   kl 13.30 -15.30
Ons 4.1 1    kl 13.30 -15.30
Ons 18.11   kl 13.30 -15.30
Ons 2.12     kl 13.30 -15.30
Ons 16.12   kl 13.00 -16.00

 

OBS! Närundervisning är möjligt bara om Corona -situationen tillåter. 


Lisätiedot


hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi

044 754 5784