Kurser

Att arbeta med flyktingar


Tidpunkt
28.9.2022 - 16.11.2022

Pris
200.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Social- och hälsobranschen
Utrymme
Vaasan yliopisto
Sista anmälningsdatum
20.9.2022
Föreläsare
Enberg Sture
Innehåll

Det psykosociala arbetet som medel för att öka integrationen

Det psykosociala teamarbetets betydelse för flyktingens sociala kapital

Flyktingen och hens trauman och mentala styrkor

Det kulturella traumat och dessa psykosociala följder

Vilka av våra egna psykiska förmågor och kunskap är till nytta i arbetet?

Det - globalt sett - relativa i vår västerländska människosyn samt en användbar människosyn för socialt arbete i tider av globalisering

Att försöka förena individuella, samhälleliga, kulturella och religiösa nivåer

Kulturkompetens som arbetsredskap

Den personliga och sociala identitetens förvandlingsmönster

Det sociala, kulturella och kollektiva minnets roll samt det traumatiska minnets roll

Narrativitetens (berättelsens) betydelse för bedömning av trauma och förmågor

Att minnas eller glömma? Principer och riktlinjer för arbete med svårt traumatiserade flyktingar

Nya terapeutiska synsätt 

 

Målet med kursen
 

- Att försöka utveckla det sociala arbetet så det effektiverar integrationen

- Det psykosociala arbetets karaktär av teamarbete

 - Att se på flyktingen med hens trauman, men också styrkor och förmågor

- Att uppmärksamma det kulturella traumats inflytande

- Att rikta uppmärksamheten på de förmågor och den kunskap hos en själv som gagnar arbetet bäst

- Att öka den studerandes kulturkompetens

- Att väva samman individuella, samhälleliga, kulturella och religiösa nivåer till en helhet

- Att presentera en människosyn som är användbar i personligt och socialt arbete i tider av globalisering

- Att bli medveten om att vår västerländska människosyn globalt sett är en bland många människosyner

- Att bli medveten om minnets viktiga roll för det psykosociala arbetet

- Att bedöma olika nivåer av trauma med tanke på fortsatt terapeutiskt arbete

- Att bli medveten om att det hela tiden utvecklas nya former för terapeutiskt arbetet med svårt traumatiserade flyktingar.

 

Målgrupp
 

Kursen passar alla, som är intresserade av flyktingarbete, integration och att försöka utveckla det sociala arbetet.
 

Tidtabell & Avgifter


28.9.2022 - 16.11.2022 

ons 28.9.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 5.10.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 12.10.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 19.10.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 26.10.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 2.11.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 9.11.2022 kl. 17.00 - 19.00

ons 16.11.2022 kl. 17.00 - 21.00

Plats

Vaasan yliopisto. Utrymme meddelas senare.

Lärare

Psykolog Sture Enberg

Avgift

200 €

Mer information


tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781