Kurser

 

Google Ads! Opi tekemään tehokasta mainontaa - Lär dig göra effektiv annonsering!


Tidpunkt
22.2.2019 - 5.4.2019

Tidpunkter:
pe: 09.00-16.00
Pris
290.00 €

Koulutus on kaksikielinen! Utbildningen är tvåspråkig!

Kursinformation

Ämne
Marknadsföring och kommunikationsvetenskap
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
21.2.2019
Föreläsare
Marica Wester
Innehåll

Lär dig göra effektiv Google Ads-annonsering!

1. Google Ads del 1 - grunderna

För en nybörjare inom Google Ads är denna kurs som klippt och skuren. Google sökfunktioner och sökannonser – Vi bekantar oss med Ads kontot.Till en början kan det kännas svårt att använda Google Ads och risken finns att man inte lär sig använda programmet på ett ändamålsenligt sätt utan handledning.

Under den här praktiska grundkursen lär du dig basfunktionerna i Google Ads och efter kursen förstår du dig betydligt bättre på programmet. Du lär dig göra din första Adwords kampanj, effektivera existerande kampanjer och börjar förstå dig på sökfunktioner. Rätt använt är Google Ads ett effektivt verktyg för reklamföring. 

Kursen kräver inga förhandskunskaper.

2. Google Ads del 2 - fortsättningskurs

Vi fördjupar oss i Google Ads programmet. En effektiv Google Ads-kurs, där du lär dig göra reklam som ger resultat. Vi fokuserar på att planera strukturerade, effektiva kampanjer och går djupare in på programmets funktionella principer. Inlärningen snabbas upp med hjälp av praktiska övningar och exempel.

Google Ads 2 är riktat till personer som ansvarar för förverkligandet av Google Ads kampanjer. Efter kursen kan du skapa ändamålsenliga kampanjer, välja rätt sökord och skriva effektiva reklamtexter.

3. Google Analytics

Du behöver få grundläggande kunskaper för att komma igång med ditt användande. Kursen kommer att ge dig en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Du kommer bland annat att lära dig:

- Hur man bör använda GA som verktyg
- Navigera i verktyget och förstå de viktigaste funktionerna
- Hitta korrekt och relevant data för just din verksamhet

Deltagande i kursen förutsätter inga grundkunskaper.

4. Google Ads optimering – Verktyg för research och sökord

Denna kursdag fokuserar på optimering av Google Ads.  Verktyg för research,  Googles praktiska vektyg för att utforska marknadstrender och på basen av det planera kampanjer. Sökordsplaneraren och andra sökordsverktyg för attfår fram sökordsvolymer, uppskattade CPC-priser och även nya sökords förslag. 

Tidtabell & Avgifter


22.2.2019-5.4.2019, fyra närstudiedagar kl. 09.00 - 16.00

1. Fre 22.2.2019
2. Fre 8.3.2019 
3. Fre 22.3.2019
4. Fre 5.4.2019

Plats

Vasa universitet, FABRIIKKI / F249

Pris

290e 

Du kan betala kursavgiften via nätet i samband med anmälan. Om betalaren av kursavgiften är en annan än deltagaren, såsom arbetsgivaren eller ett företag, kan man förbigå betalningen bara genom att stänga ned browsern efter anmälan är gjord. I sådana fall sänds räkningen per post till den faktureringsadress som uppgivits. 

OBS! Studeranden - 50%, om kursens minimikvot för antalet deltagare är fylld. 

Mer information


Camilla Järf-Wartiovaara, marknadsföringsexpert
camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi
044 754 5789