Kurser

 

Lean Management - att leda en organisation genom Lean


Tidpunkt
14.2.2019 - 14.2.2019

Tidpunkter:
to: 12.00-16.00
Pris
99.00 €

Kursinformation

Ämne
Ledarskap och förmansarbete
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
12.2.2019
Föreläsare
Johnny Gädda
Innehåll

LEAN MANAGEMENT

"We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them." 
​- Albert Einstein

Innehåll:
12.00 - 13.15 Vad är Lean?
13.15 - 13.30 Paus
13.30 - 14.45 Lean för ledare
14.45 - 15.00 Paus
15.00 - 16.00 Bättre information med Lean

Vad är Lean?
Leanbegreppet definieras och förtydligas med metoder, målsättningar, modeller och praktiska exempel.

Lean för ledare
Ledarskapet ur Leanperspektiv definieras och förtydligas med attityder, metoder, handlingar och praktiska exempel.

Bättre information med Lean
Informationen och förståelsen mellan människor definieras och exemplifieras som det mest grundläggande flödet och som en förutsättning för att andra flöden och utveckling kan skapas.

Vill du förbättra informationen på din arbetsplats?
Den vanligaste orsaken till en ineffektiv informationsgång är människor som inte förstår varandra. Det förorsakar ofta extra arbete, missförstånd, konflikter och i slutändan sämre resultat, dålig motivation och missnöjda kunder.

Lean Management-kursen introducerar deltagaren i hur organisationer kan ledas med hjälp av Lean i syfte att uppnå värdebaserad verksamhet. Kursens målgrupp är alla som är intresserade av att lyckas minska på slöseri och effektivera verksamheten på sitt jobb.

Tidtabell & Pris


Tidtabell

14.2.2019, kl. 12-16

Pris

99 €

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Tilläggsinformation


Vasa sommaruniversitet

Camilla Järf-Wartiovaara, marknadsföringsexpert
camilla.jarf(at)vasasommaruniversitet.fi
tel. 044 754 57789