Kurser

Mininepsy – lösningsfokuserat arbetssätt vid mötet av Nepsy-klienten


Tidpunkt
8.9.2023 - 15.9.2023

Tidpunkter:
pe: 09.00+-+16.00
Pris
430.00 €

Kursinformation

Ämne
Fostrings-, undervisnings- och handledningsarbete
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
7.9.2023
Föreläsare
Nordman-Byskata Carina
Innehåll

Ännu hinner du anmäla dig till kursen. Ännu finns flera platser lediga!

Deltagarna får mångsidig information om neuropsykiatriska syndrom (bl.a. ADHD,  Asperger, Tourette) och syndromens inverkan på klienten i klientens vardag. Dessutom får deltagarna ta del av det kraftgivande lösningsfokuserade arbetssättet och grunderna i  positiv psykologi. Under fortbildningens gång övar deltagarna in konkreta praktiska  lösningsfokuserade metoder som är kraftgivande för både klienten och coachen, och efter fortbildningen kan deltagarna genast ta metoderna i bruk i sitt eget arbete.

Utbildningen ordnas i samarbete med KirsiConsulting Oy.

Fortbildningens centrala innehåll:

 - Omfattande material angående diagnostisering, vård, rehabilitering och medicinering samt material om vetenskaplig forskning kring neuropsykiatriska syndrom

 - Kunskap om vikten av att stärka klientens funktionsförmåga att klara sig i skolan och på arbetsplatsen för familjekretsen och överlag för hela samhället 

 - Lösningsfokuserat förhållandesätt och coachande arbetssätt 

 - Lösningsfokuserade coaching övningar 

 - Positiv psykologi

Målgrupp

Personal inom småbarnspedagogiken, undervisningen samt social- och hälsovården.

Utbildare

Carina Nordman-Byskata, magister i hälsovetenskaper, specialyrkeslärare, lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach

Plats

Kursen kommer att vara 100% på nätet med virtuellt klassrum i Zoom.

Tidtabell

fre 8.9 kl. 9.00-16.00 (8 timmar)

fre 15.9 kl. 9.00-16.00 (8 timmar)

1. närstudiedagen 

9.00 Inledning av fortbildningsdagen, deltagarnas önskemål och  förväntningar
9.30 ADHD och andra neuropsykiatriska störningar  
• Baskunskap om ADHD och andra neuropsykiatriska syndrom som  inverkar på de exekutiva funktionerna hos klienten samt på inlärningen  och beteendet hos klienten.
11.30 Lunch
12.30 Information om neuropsykiatriska störningar fortsätter
14.15 Kaffepaus
14.30 Lösningsfokuserat förhållningssätt och coachande arbetssätt
• Lösningsfokuserat förhållningssätt; från problemfokus till lösningsfokus
• Lösningsfokuserade övningar
16.00 Avslutning av fortbildninsdagen 

2. närstudiedagen 

9.00 Lösningsfokusering fortsätter
• Bemötandet av Nepsy-klienten med hjälp av lösningsfokuserade  metoder
• Praktiska handledningssituationer
11.30 Lunch
12.30 Grunderna i positiv psykologi och i positiv pedagogik
• Positiva känslornas inverkan på välmåendet hos Nepsy-klienten  
• Styrkor som resurser  
14.15 Kaffepaus
14.30 Positiv psykologi fortsätter
16.00 Fortbildningen slutar

Avgifter

430 €, avgiften kan betalas i rater.

Avgiften kan betalas efter anmälningen på nätet. Om du vill betala i rater eller om betalaren är annan än deltagaren, såsom ett företag eller arbetsgivaren, kan man förbigå betalningen genom att stänga ner sidan efter anmälningen gjorts. På så vis skickas räkningen per post till den angivna faktureringsadressen. 

 

Mer information


utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva  
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780