Kurser

 

Arbetssäkerhetskortutbildning


Tidpunkt
5.6.2019 - 5.6.2019

Tidpunkter:
ke: 08.00-16.00
Pris
125.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Arbetssäkerhetkortutbildning
Utrymme
Wärtsilä, City
Sista anmälningsdatum
29.5.2019
Föreläsare
Lasse Östergård, LIS Group
Innehåll

Med arbetssäkerhetskortsutbildningen säkerställs att alla aktörer på den gemensamma arbetsplatsen har grundläggande kunskap om farorna i arbetsmiljön och om arbetarskyddet.

Safety Up® -grundkursen i arbetssäkerhet är ett nytt sätt att ordna Arbetssäkerhetskortsutbildningar. Safety Up® -utbildningen fokuserar på att skapa förståelse för vilken betydelse arbetssäkerhet och säkerhetskultur har, att identifiera farorna i den egna arbetsmiljön och utveckla säkerheten i den samt vilken roll var och en har som medlem på den gemensamma arbetsplatsen och i att utveckla säkerhetskulturen. Utbildningen består av teori, grupparbeten och övningar.

Dagens program:
08:00 – 08:15 Inledning
08:15 – 11:00 Säkerhetens betydelse
11:00 – 11:45 Lunch (ingår inte i kurspriset)
11:45 – 12:15 Gemensam arbetsplats och gemensamt ansvar
12:15 – 14:00 Utveckling av säkerheten
14:00 – 15:30 Övningar
15:30 – 16:00 Prov

Den som får godkänt i kursen beviljas ett personligt arbetssäkerhetskort, som är i kraft fem år.

Enligt Arbetarskyddscentralens anvisningar är utbildningen 8 timmar lång och deltagaren ska vara närvarande under hela utbildningen. Kursen kan inte heller avläggas i delar.
 

Examination

Tentamen

 

Tidtabell & Pris


Tidtabell

5.6.2019, kl. 8-16

Pris

125€

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

 

Tilläggsinformation


Vasa sommaruniversitet

Marjo Ketonen, utbildningsplanerare
marjo.ketonen(at)vasasommaruniversitet.fi
puh. 044 754 5780