Courses

Ruotsia kauppatieteilijöille (ayKRUO9111,verkkokurssi) VY, 5 sp


Time
31.5.2022 - 26.7.2022

Price
155.00 €

Course information

Subject
Swedish language
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
30.5.2022
Lecturer
Väätänen Timo
Contents

Ruotsia kauppatieteilijöille (ayKRUO9111)

Opintojakson tavoite:
B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424 § 6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite:
Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän  hallitsee  ruotsin  kielen  perusrakenteet  ja  oman  alansa  keskeistä  sanastoa  sekä  osaa  viestiä  oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija  tuntee  suomenruotsalaisen  ja  ruotsalaisen  kulttuurin  erityispiirteitä.  Hänellä  on  valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

Opintojakson   sisältö:
Eri   aihepiirejä   käsitteleviä   ajankohtaisia   tekstejä.   Suullisia   ja   kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari-ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan alaansa  liittyvän  suullisen  esitelmän  ruotsiksi. Suomenruotsalaisten  ja  ruotsalaisten  joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.

Opetus:
50 tuntia lähiopetusta Zoomissa (tarvitset webkameran ja kuulokkeet): 20 tuntia kirjallisia ja 30 tuntia suullisia harjoituksia
+ 10 tuntia omatoimista työskentelyä Moodlessa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.


Edeltävät opinnot:

a) lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m)
TAI
b) vastaavat  tiedot  

 

Vaaditut suoritukset:

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytysti suoritetut  suulliset ja kirjalliset tehtävät. Osa kirjallisista tehtävistä tehdään  valvotusti. Jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan kahdella eri  asteikolla: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen  mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito:  tyydyttävä taito/hyvä taito/hylätty.

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen


Kirjallisuus:

1. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Huom! Kurssi soveltuu myös muille kuin kauppatieteen opiskelijoille.


Aikataulu ja maksut


Aika: 31.5.-26.7.2022

Opetusta aina tiistaisin ja torstaisin klo 16:30 - 18.50  (5min tauolla)

ti 31.5.                                           to 2.6.

ti 7.6.                                             to 9.6.

ti 14.6.                                           to 16.6.

ti 21.6.                                           to 23.6.

ti 28.6.                                           to 30.6.

ti 5.7.                                             to 7.7.

ti 12.7.                                           to 14.7.

ti 19.7.                                           to 21.7. (2x45min)

ti 26.7.                (tentti 3x45min)

= yhteensä 50 tuntia opetusta Zoomissa      

  

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 130e + VY-maksu 25e

Kesäyliopiston kurssimaksu 130 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 25 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2021 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot


Tina Martins

Koulutussuunnittelija

tina.martins(at)vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781