Courses

Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen (4 op) TY, 4 sp


Time
6.3.2023 - 28.4.2023

Price
110.00 €

Course information

Subject
Special pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
27.2.2023
Contents

Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen (4 op) kurssi kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet 

Opiskelija:

- osaa määritellä sosiaalisemotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä
- tunnistaa vahvuuksien näkökulman opetuksessa ja oppimisessa
- tunnistaa erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskursseja sosiaalisemotionaalisiin vaikeuksiin liittyen
- ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismeja sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä
- osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
- osaa ohjata lapsia, nuoria ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Sisältö

 - sosiaalisemotionaaliset vahvuudet, vaikeudet ja kompetenssien viiveet, vaikeuksien taustat
 - ilmeneminen ja merkitys
 - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset
 - kontekstin merkitys vahvuuksissa ja vaikeuksissa
 - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen
 - mielenterveystyö, opetus, hoito
 - lapset, nuoret ja syrjäytyminen
 - erilaiset interventiot ja pedagogiset tukikeinot

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Verkkotehtävä(t) ja/tai Harjoitustyö(t) 

Aikataulu ja toteutustavat 

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 9 t

Viikot 10–11   Lukupiirityöskentelyn kirjavalinnan ilmoittaminen Moodlessa 6.–19.3.2023
Viikko 12        Opintoryhmä
Viikot 13–14 Itsenäinen opiskelu (luentotallenteet, oppimispäiväkirjan teko ja lukupiiriin valmistautuminen) ja kirjallisuusalustuksen palautus Moodleen 9.4.2023 mennessä.
Viikko 15      Opintoryhmä
Viikko 16      Itsenäinen ryhmä- ja yksilöopiskelu ja luentojen oppimispäiväkirjan palautus 21.4.2023 mennessä.
Viikko 17        Opintoryhmä

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan opiskeluoppaassa.


Maksut


  • Kurssin hinta: 110 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 60 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 50 €)

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780