Courses

Introduktion till psykologi, 10 sp


Time
19.2.2022 - 22.8.2022

Schedule:
la: 15.00+-+17.00
Price
280.00 €

Course information

Subject
Psychology
Location
Nätbaserad kurs
Last enrollment date
13.3.2022
Contents

Introduktion till psykologin (nätkurs) VÅREN 2022 Närmare tidtabell kommer senare!

Lärandemål och allmänfärdigheter

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna: -redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt -kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin -kunna redogöra för centrala psykologiska processer -känna till psykologins studieobjekt generellt sätt -känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden

Prestationssätt

Introduktionskursen omfattar 10 sp, vilket motsvarar 250-270 arbetstimmar. Största delen av arbetet är individuellt, exempelvis läsning av kursboken, se på videoföreläsningar, individuella test och uppgifter. Vissa uppgifter är dock gruppbaserade och antalet arbetstimmar inkluderar således den tid det tar att skriva och kommentera på andras inlägg i gruppen. Kursen kan också erbjudas som närstudiekurs, då ingår föreläsningar, en hemuppgift samt hemtentamen.

Lärare

Psykolog Joachim Johansson

Vitsordsskala

U-5

Undervisningsspråk

svenska

Nivå

Grundstudier

Mer information

hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi
Vasa sommaruniversitet
044 754 5784

Målgrupp

Alla intresserade

Tidtabell

Våren 2022

19-20.2 kl 9-17

12-13.3 kl 9-17

9-10.4 kl 9-17

28-29.5 kl 9-17

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 280 € + Åbo Akademis öppna universitets terminsavgift 50 €

 

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.

- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.