Courses

Katsomus- ja sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, HY (verkko-opinnot), 5 sp


Time
6.3.2023 - 23.4.2023

Price
160.00 €

Enroll


Course information

Subject
Pedagogy
Location
Vaasa
Last enrollment date
27.2.2023
Contents

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY (verkko-opinnot), 25 op

Aikataulu

6.3. – 23.4.2023

Taito- ja taideaineiden pedagogiikka

Luennot:
ti 7.3. klo 16.30-19.45
ke 8.3. klo 16.30-19.45

Ryhmät:
ke 22.3. klo 16.30-19.45

ke 5.4. klo 16.30-19.45

Katsomusaineet

la 18.3. klo 9.00-15.00
pe 31.3. klo 16.30-20.00
la 1.4. klo 9.00-15.00

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitettu Moodlessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen liittyvää kasvua ja oppimista.
• esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja taidonalan sovelluksia.
• ilmaisun monia muotoja ja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
• esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 95–126).
• Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P. Sanden, M., Pulkkinen, M. & Tahvanainen, I. (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (Sivut 177–203).
• Iivonen, P. & Paulanto, V. (2017). Uudistuva uskonnonopetus. Helsinki: Kirjapaja. (Sivut 49–66, 156–172).
• Opetushallitus, 2018. Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf
• Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

HUOM

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Sara Sintonen, Arto Kallioniemi (muutokset mahdollista)

Lisätiedot

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Vaasan kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.


 • Maksut


  Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  Vaasan kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
  Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

 • Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 


  Lisätietoja


  koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
  puh. 044 754 5780