Courses

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op, HY (verkko-opinnot), 5 sp


Time
9.1.2023 - 27.2.2023

Price
160.00 €

Enroll


Course information

Subject
Pedagogy
Location
Vaasa
Last enrollment date
26.12.2022
Contents

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op, HY (verkko-opinnot), 25 op

Aikataulu

10.1. – 27.2.2023

Draaman pedagogiikka:

Luennot:

ti 10.1. klo 17.00-18.30
to 12.1. klo 17.00-18.30

Ryhmät:

to 26.1. klo 17.30-19.00
to 9.2. klo 17.30-19.00
to 23.2. klo 17.30-19.00

Äidinkielen pedagogiikka:

Luennot:
ma 16.1. klo 16.30-19.45
ke 18.1. klo 16.30-19.45

Ryhmät:
ke 25.1. klo 16.30-19.45
ke 1.2. klo 16.30-19.45
ke 8.2. klo 16.30-19.45
ke 15.2.klo 16.30-19.45

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitettu Moodlessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
• kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
• ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
• hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään
• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
• Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
• Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

HUOM

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Päivi Okkonen, Tapio Toivanen (muutokset mahdollista)

Lisätiedot

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Vaasan kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.


 • Maksut


  Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  Vaasan kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
  Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

 • Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 


  Lisätietoja


  koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
  puh. 044 754 5780