Courses

Suomen kesäkurssi 2 - Finnish Summer Course 2


Time
5.8.2019 - 28.8.2019

Schedule:
ma: 17.00-20.15
ti: 17.00-20.15
ke: 17.00-20.15
Price
95.00 €

Enroll


Course information

Subject
Finnish
Location
Vasa Arbis
Last enrollment date
29.7.2019
Lecturer
Marjut Männistö
Contents

During the course you will learn more words and expressions that you need in different communication situations. You will also continue practising the use of word forms and verb forms, participating in conversations as well as doing listening comprehension exercises.
Opiskelemme lisää sanastoa ja fraaseja, joita tarvitsemme erilaisissa asioimistilanteissa. Harjoittelemme lisää verbi- ja sanatyyppien käyttöä sekä viestintätilanteita ja kuullunymmärtämistä.

Examples of the contents of the course: living, travelling, foods and drinks, dates, jobs, professions
Grammar: grammatical cases, plural (nominative case), imperative, word forms, objective, subordinate clause 

Esimerkkejä kurssin teemoista: asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, päiväys, työ, ammatit
Kielioppi: paikallissijat, monikon nominatiivi, imperatiivi, sanatyypit, objekti, sivulause 

Objectives

In addition to the everyday communication, you will learn to tell about yourself and your life with correct vocabulary and grammar. 
Päivittäisen viestinnän lisäksi opiskelija oppii kertomaan oman elämäntarinansa sekä käyttämään siihen sopivaa sanavarastoa ja kielioppia.

Target group

For students who already have about 60h previous studies in Finnish (e.g. Finnish summer course 1)
Henkilöille, joilla on jo aikaisempia suomen kielen opintoja noin 60h (esim. Suomen kesäkurssi 1) tai vastaavat tiedot.

Level 

A2 (level descriptions)

Course book

Suomen mestari 1, Sonja Gehring & Sanni Heinzman (chapters 6-9)

Course schedule & Price


5.8.-28.8.2019 (60 hours)

Mon     5.8.    17:00-20:15
Tue      6.8.    17:00-20:15
Wed     7.8.    17:00-20:15

Mon     12.8.  17:00-20:15
Tue      13.8.  17:00-20:15
Wed     14.8.  17:00-20:15

Mon     19.8.  17:00-20:15
Tue      20.8.  17:00-20:15
Wed     21.8.  17:00-20:15

Mon     26.8.   17:00-20:15
Tue      27.8.   17:00-20:15
Wed     28.8.   17:00-20:15

Location

Classroom 11, Vaasa Arbis, (Kirkkopuistikko 15, 65100 Vaasa)

Course fee

95€
You can now pay the course fee online after the registration. The fee can be paid through any Finnish online bank service or with a credit card. 
The course fee can also be paid by an employer or another party, in which case the Summer University will send an invoice to the payer. In this case you can skip the online payment by closing the web browser.

Note! You will get more information about the course about a week before the course starts!

More information


Elvira Kurmaeva
elvira-kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783