Courses

Digitalt lärande och undervisning - Mini online utbildning


Time
1.2.2022 - 17.5.2022

Schedule:
ti: 13.00+-+15.00

Course information

Subject
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
6.3.2022
Contents

- Deltagarna får grunderna i hur man kan genomföra online utbildning

- Deltagarna kan efter kursen själva genomföra online utbildningar

Innehåll

Deltagarna får tips och verktyg för att bygga upp och genomföra egna online utbildningar.
Deltagarna får bekanta sig och öva på olika verktyg för att kunna skapa en mångsidig undervisning online med till exempel video, blogg och böcker.
Deltagarna får också dela med sig av sina tankar med andra deltagare, vilket är väldigt värdefullt.

Arbetsmetoder

- Föreläsningar, workshops och uppgifter. Allt material samlas och deltagarna får tillgång till det via appen Showbie.

Utbildare

PM Linn Österås

Lead trainer Finland, Education Coach and Mentor, APLS, ADE, lärare.
Facebook: iLinn - Linn Österås
iBooks (kirja): Koululaisen iPad

Linn Österås är lärare, certifierad Education Coach and Mentor, som arbetar på heltid som utbildare.
Hon har bland annat erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare och personal inom bildningsväsendet. 


Utbildningens språk

Svenska

Målgrupp

Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet:

- Undervisningspersonalen vid medborgarinstituten, folkhögskolorna, sommaruniversiteten och studiecentralerna.

Även den administrativa personalen kan delta, undervisningspersonalen har förtur.

Den administrativa personalen anmäler sig till reservplats, och platserna delas ut till den administrativa personalen efter den sista anmälningsdagen har gått ut, om det finns lediga platser. Vasa sommaruniversitet kommer att skilt kontakta alla som är på reservplats.
 
 Begränsad deltagarantal.
 Deltagarna antas i anmälningsordning.


UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI FÖR DELTAGAREN.

 

Finansiär:
Utbildningsstyrelsen.

Personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet

 

Aikataulut ja maksut 


Tidtabell

1.2 - 17.5.2022

Utbildningen består av 8 tillfällen online. 

1. 1.2. kl 13.00 – 15.00  
"Introduktion, praktiska detaljer."Varför online-undervisning?"

2. 15.2. kl 13.00 – 15.00  

"Hur bygga upp sin online-undervisning?"

3. 10.3. kl 13.00 – 15.00 

"Video i undervisningen"

4. 24.3. kl 13.00 – 15.00  

"Hur skapa en egen blogg?"

5. 13.4. kl 13.00 – 15.00  

"Multimediabok som ett interaktivt verktyg"

6. 25.4. kl 13.00 – 15.00  

"Olika lärplattformar, exempel och användning"

7. 3.5. kl 13.00 – 15.00  

"Interaktiva anslagstavlog, quiz eller frågeformulär för uppgifter i en onlinekurs"

8. 17.5. kl 13.00 – 15.00  

"Presentation av slutuppgifter"


Lisätiedot


camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi

044 754 5789