Courses

Ekonomiförvaltning


Time
5.10.2022 - 19.10.2022

Schedule:
ke: 12.30+-+15.00
Price
260.00 €

Enroll


Course information

Subject
Entrepreneurship
Location
Vaasan yliopisto
Last enrollment date
1.10.2022
Lecturer
Opettaja Avoin
Contents

Tidtabell:

Onsdagar 5.10.2022, 12.10.2022 och 19.10.2022 kl. 12.30-15.00

Innehåll:

-Ekonomiska termer och begrepp

-Företagets administration

-Investeringsbudget och resultatbudget

-Långsiktig planering av företagets ekonomi


Upplägg:

I kursen ingår förutom föreläsningarna, som sker digitalt via Teams, även distansstudier, informationssökning, övningar samt en slutlig uppgift,
som utvärderas på skalan godkänd/underkänd. Till kursen antas max. 20 deltagare. 

Föreläsarna som anlitats kommer huvudsakligen från YA! Yrkesakademin i Österbotten, området för ekonomi, handel och administration.
Vid enstaka tillfällen anlitas externa föreläsare. 

Plats

Microsoft Teams

Avgift

260 €

Avgiften kan betalas efter anmälningen på nätet. Om du vill betala i rater eller om betalaren är annan än deltagaren, såsom ett företag eller arbetsgivaren, kan man förbigå betalningen genom att stänga ner sidan efter anmälningen gjorts. På så vis skickas räkningen per post till den angivna faktureringsadressen. 


Mer information


Utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva  
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780