Courses

Ska vi Zooma till nätkurser!


Time
6.9.2023 - 13.12.2023

Course information

Subject
Education, teaching and counselling
Location
Nätbaserad kurs
Last enrollment date
5.9.2023
Lecturer
Ahlroos Peter, Hellström Peter
Contents


ANMÄLAN OCH FÖRFRÅGAN 

Anmäl dig med via knappen ”Anmälan” längst upp på sidan. Fyll också i blanketten via den här länkenUtbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och blanketten används för att samla in deltagaruppgifter. Alla som anmäler sig med, skall fylla i blanketten i samband med anmälningen. Tack!

Utbildningen är avgiftsfri för deltagaren. 


Ska vi Zooma till nätkurser! 

Utbildningen består av två helheter:

1. Hösten 2023:            Ska vi Zooma till nätkurser! Verktyg och metoder 

2. Våren 2024:              Ska vi Zooma till nätkurser! Bearbeta din kurs

En helhet består av 8 tillfällen via Zoom samt självständigt arbete. 


Teman och innehåll


Hösten 2023: Ska vi Zooma till nätkurser! Verktyg och metoder

- Verktyg och metoder för att skapa en distanskurs

- Verktyg och metoder för att undervisa online

- Video och ljud

- Fokus på utnyttjande av teknik i pedagogiken och att hitta rutiner

- En allmänn översikt i specialgruppernas behov - hur kan man beakta specialgrupper i distansutbildning


Helheten innehåller 8 tillfällen via Zoom samt självständigt arbete. Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbete och uppgifter.

Eventuella frånvaro ersätts med att se på inspelningen av lektionen och / eller med eventuella ersättande uppgifter.


Våren 2024: Ska vi Zooma till nätkurser! Bearbeta din kurs

- Fördjupa dig i verktyg, metoder och utnyttjande av teknik i pedagogiken

- Planering och genomförande av en distansutbildning

- Hur lägga upp en distanskurs på internet

- Fokus på att bygga en digitaliserad kurs (t.ex. din egen kurs)

- En allmänn översikt i specialgruppernas behov - hur kan man beakta specialgrupper i distansutbildning: Grupparbete

Helheten innehåller 8 tillfällen via Zoom samt självständnigt arbete. Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbete och uppgifter.

Eventuella frånvaro ersätts med att se på inspelningen av lektionen och / eller med eventuella ersättande uppgifter.  


Lärandemål:

Målet är att stöda och stärka den professionella kompetensen i distansutbildning. Deltagaren skall under utbildningens gång lära sig att planera och genomföra distansutbildning genom att använda olika verktyg, metoder och tjänster samt video och ljud i undervisningen på ett naturligt sätt. Man får lära sig vilka verktyg och tjänster som fungerar effektivt. Man får även en allmän översikt i specialgruppernas behov.

Deltagarna skapar en digitaliserad kurs eller del av kurs vid utbildningens slut.


Tid och plats:

6.9 – 13.12.2023  

Ons 6.9               kl. 16.30–19.00
Ons 20.9             kl. 16.30–19.00
Ons 4.10             kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång om en vecka
Ons 11.10           kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång om tre veckor
Ons 1.11             kl. 16.30–19.00
Ons 15.11           kl. 16.30–19.00
Ons 29.11           kl. 16.30–19.00
Ons 13.12           kl. 16.30–19.00

Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbeten och uppgifter.

Utbildningen sker online via Zoom.

Vårens 2024 tidtabell publiceras senare


Utbildare

PeM Peter Ahlroos
Specialist inom distansutbildning, ing. Peter Hellström
Gästföreläsning om specialgruppernas behov: Datero rf


Målgrupp

Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet (medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler)

Även annan undervisningspersonal inom undervisningsväsendet kan delta i utbildningen.


Utbildningens språk

Svenska


Övriga uppgifter:

Begränsat deltagarantal: Max 30 deltagare. Deltagarna antas i anmälningsordning. 

UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI FÖR DELTAGAREN

Finansiär: Utbildningsstyrelsen


Mer information:

Hanna Pitkänen, rektor
hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi
Tel. 044 754 5784