Courses

MAPA® Perusteet varhaiskasvatus- ja perusopetuksen henkilökunnalle


Time
21.11.2023 - 22.11.2023

Schedule:
pe: 09.00+-+16.00
la: 09.00+-+16.00
Price
290.00 €

Enroll


Course information

Subject
Education, teaching and counselling
Location
Vaasan yliopisto, Fabriikki
Last enrollment date
14.11.2023
Lecturer
Soldehed Sven
Contents

Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käyttö aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Sinua ohjataan huomioimaan oman käytöksesi ja asenteidesi merkitys tilanteen hallinnassa. Keskeisessä roolissa on myös tilanteiden jälkipuinti.

Opit suojautumaan ja irtautumaan, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Tarvitset fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, jos asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita. Perehdyt lähestymisen, myönteisen koskettamisen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.

Sinua ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan. Koulutuksen perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.

MAPA® Perusteet koulutuksen tavoitteena on ohjata haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan huomioiden asiakkaan kriisikäyttäytymisen tason. Koulutuksessa ohjataan huomioimaan oman käytöksen / asenteiden vaikutus toiseen henkilöön, asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Koulutuksessa perehdytään sanallisen ja sanattoman viestin merkitykseen, lähestymiseen, myönteiseen koskettamiseen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin. Ennakoivien menetelmien lisäksi harjoitellaan fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen keinoja ja tilannehallintaa silloin, kun asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään, muita tai ympäristöään. Tähän sisältyy riskinarviointikyky ja oman vasteen säätely haastavissa asiakastilanteissa. Otteet perustuvat luonnollisten liikeratojen tuntemiseen ja kivuttomuuteen. 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 - tunnistaa työpaikkaväkivallan mahdollisuuden ja opit vastaamaan siihen      hoidollisesti

 - tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen kriisin etenemisessä

 - osaa puhumalla rauhoittamaan asiakasta, kuuntelemaan, ottamaan todesta      ja tarjoamaan apua

 - noutaa henkilöstön ja potilasturvallisuuden periaatteita      rajoitustoimissa

 - toimii hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille kasvatustyötä tekeville: varhaiskasvatus, perusopetus-, opetus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja näiden alojen opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Kouluttaja

Sven Soldehed, MAPA® Erityistason kouluttaja

Paikka 

Lähiopetus Vaasassa, Vaasan yliopiston tiloissa (Vaasa, Yliopistonranta 10).
Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Aikataulu 

21.-22.11.2023 klo 9.00-16.00 

Maksut

290 € hinta sisältää työkirja ja sertifiointi.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Palautteet osallistujilta

”Sain luottamusta toimia haastavissa tilanteissa. Opin menetelmiä eri asteisiin haastaviin tilanteisiin. Menetelmän oppiminen helppoa, hyvät harjoitukset.”

”Osaan eri tavalla ja turvallisesti rauhoittaa lasta, ennakoida tilanteita, purkaa kriisiä, puuttua eri fyysisiin tekoihin turvallisesti. Mukaansa tempaava, todella hyvä ja tärkeä koulutus!”

”Osaan toimia MAPA®n periaatteiden mukaisesti. Toivottavasti ei tule tilanteita, joissa tarvitsee käyttää fyysistä puuttumista, mutta osaan nyt toimia niissä tilanteissa. Erinomainen, johdonmukainen materiaali ja hyvin koostettu oppimiskokonaisuus. Kouluttaja on asiantunteva ja asiaan perehtynyt. Suosittelen kaikille tätä koulutusta.”

”Valtavan tärkeä koulutus, joka herätti paljon ajatuksia erilaisista arjen tilanteista ja omasta toiminnasta  niissä. Olen vasta urani alussa ja ennen tätä koulutusta olen rehellisesti ollut hieman hukassa useammissa tilanteissa.”


Lisätiedot


Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
Vaasan kesäyliopisto
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780