Pedagogisk handledning, 10 sp


Kursbeskrivning: 
Kursens mål är att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal. Under närstudiedagarna behandlas handledning genom föreläsningar och praktiska övningar och mellan närstudiedagarna utförs distansuppgifter. Kursen lämpar sig för personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra.

Målgrupp: personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra.

Kursen består av tre delar:
1) Orienterande del: Handledning och handledningsprocessen i teori och praktik, orientering i handledningsverksamhet, olika traditioner och modeller
2) Reflekterande del: handledningssamtalets struktur, teori och praktik, handledarens roll, praktiska övningar
3) Fördjupande del: handledarens inre rum. Självkännedom och personlig mognad, gruppövningar.

Kursavgift: 150,00 €

Kursspråk: Svenska

Lärare: Lilian Rönnqvist

Tidpunkt:

Fre 27.10.2017 17:00-21:00
Lör 28.10.2017 09:00-15:00
Fre 01.12.2017 17:00-21:00
Lör 02.12.2017 09:00-15:00
Fre 26.01.2018 17:00-21:00
Lör 27.01.2018 09:00-15:00

Lektioner: 40 (6 ggr)

Anmälningstid: 27.04.2017 00:00 - Non-stop

Plats:
Jakobstads Gymnasium - Lilla Auditoriet
68600 Jakobstad

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi