Materiaalit

Talvityhyt-seminaarin kaikki materiaali julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Voit halutessasi tallentaa tai tulostaa ne itsellesi näiltä sivuilta.

Keskiviikko 8.2.2017


Rauno Hanhela: Avauspuheenvuoro

Ilkka Halava: Mikä on tulevaisuuden työ, mitä se edellyttää turvallisuudelta?

Teemu Rantanen: Tulevaisuudet työ ja robotit

Pauli Forma: Minkälaista työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista julkinen sektori tarvitsee?

 

Torstai 9.2.2017


Hanna Salminen: Oikea viestintä tukee työhyvinvointia

Päivi Ojanen: Työsuojelutoiminnan hyviä käytäntöjä ja Sotekalenteri

Taina Riipinen: Konkreettinen työhyvinvointi

Liisa Mäkelä: Työhyvinvoinnin johtaminen

Raija Ranta: Panostukset työhyvinvointiin näkyvät sairauspoissaoloissa