Kurssit

Työturvallisuuskorttikoulutus


Aika
23.11.2017 - 23.11.2017

Ajankohdat:
to: 08.00-16.00
Hinta
125.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työturvallisuuskorttikoulutukset
Paikka
Wärtsilä, Powergate
Viimeinen ilmoittautuminen
20.11.2017
Luennoitsija
Jarmo Ruotsalainen, Vamia
Sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työturvallisuuteen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista, turvallisesta työskentelystä, työympäristön riskien hallinnasta ja työsuojelutoiminnasta yhteisellä työpaikalla.

- Tuntee nolla tapaturma -periaatteen
- Tuntee työturvallisuusvastuut
- Tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
- Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
- Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja
- Harjoituksia

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Suoritustapa

Lopputentti

Lisätiedot

Vaasan kesäyliopisto
Mari Lösönen, koulutuskoordinaattori
mari.losonen@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5789

Aikataulu

23.11.2017 klo 8-16

Maksut

125€