Kurssit

Laulupiirtämisen perusteet – Sjungorita! -metodens grunder


Aika
30.8.2018 - 30.8.2018

Ajankohdat:
to: 16.00-20.00
Hinta
85.00 €

Koulutus on kaksikielinen! Utbildningen är tvåspråkig! Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
TaiKon, Itäinen Kasarmintori 7-9, 65100 Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
23.8.2018
Luennoitsija
Minna Lappalainen, Laulau Oy, laulupiirtämisen menetelmän kehittäjä, lauluntekijä
Sisältö

Laulupiirtäminen® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti myös motoriikkaa, kynän käyttöä, visuaalista hahmottamista sekä kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana - laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen. Laulupiirtäminen on Suomessa kehitetty luova menetelmä, joka on nopeassa ajassa levinnyt niin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kuin myös erityispedagogiikan ja kuntoutuksen innostavaksi toimintamuodoksi. Menetelmä on helppo omaksua ja kytkeä osaksi muita opetussisältöjä, oppimisen tavoitteita ja teemoja. Laulupiirtämisen menetelmä tukee oivallisesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen.

Koulutuksen sisältö

Laulupiirtämisen perusteet -koulutuson laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Koulutuksen aikana perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin prosesseihin sekä laulupiirtämiseen osana kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyötä. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta. Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimivat ammattilaiset kuten esim. erityisopettajat sekä puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit, musiikki- ja taidekasvattajat sekä seurakuntien tai muiden lapsi- ja perhetyötä tekevien organisaatioiden lastenohjaajat.

Menetelmämateriaalit

Hei, me laulupiirretään! – Laulupiirtämisen menetelmä monialaisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukena (kirja 168s + cd).
Hej, nu ska vi Sjungorita! – Mångsidig inlärning och delaktighet genom Sjungorita!-metoden (bok 168s + cd). 

Lisätietoa materiaaleista: https://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=2/

 

Aikataulu & Maksut


Huom! Aikataulumuutos!

torstai 30.8.2018, klo 16.00-20.00

Hinta: 

85e
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

 

Lisätiedot


Vaasan kesäyliopisto
rehtori Tuija Österman
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5784