Kurssit

VoicePilates - hallitse äänenkäyttö ja kehonkieli esiintymistilanteissa


Aika
17.11.2017 - 17.11.2017

Ajankohdat:
pe: 09.00-17.00
Hinta
224.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Esiintymistaidot
Paikka
Vaasan yliopisto, Fabriikki
Viimeinen ilmoittautuminen
16.11.2017
Luennoitsija
BA, MA, PhD, Katri­‐Liis Vainio
Sisältö

VoicePilatesta® käytetään sekä laulu- että puheäänen opetuksessa, se on ollut Tallinnan yliopiston valinnaisaineena vuodesta 2006, sekä sitä käytetään Suomessa mm. HaagaHelia ammattikorkeakoulussa ja Belgiassa Euroopan Parlamentissa. VoicePilateksen® pitkäaikaistutkimukset aloitettiin väitöskirjatyön yhteydessä vuonna 2008 Tallinnan yliopistossa ja ne jatkuvat syksystä 2015 Helsingin ja 2017 San Josen (USA) yliopistoissa. Tulosten mukaan osallistujien äänenkäyttö parani, etenkin tietoisuus omasta äänestä ja kehosta työn ja puhumisen aikana. VoicePilates®-menetelmässä yhdistetään äänen, kehonkielen ja kehonhallinnan harjoittelu oikean esiintymistilanteen simulointiin. Tämän yhdistelmän sekä videoharjoittelun ja -analyysin takia pystyt käyttämään uusia taitoja heti valmennuksen jälkeen.

VoicePilates® perustuu:
- somaattisiin menetelmiin, kuten pilatekseen ja Aleksander-tekniikkaan, keskittyen erityisesti keskivartalon lihasten vaikutukseen kehonhallintaan ja selkärangan tukemiseen.
- BIP™ (Balance in Phonation)‐äänenkäytön menetelmään, keskittyen erityisesti liiallisen paineen ja sen haittavaikutusten pienentämiseen äänihuulitasolla.
- Puheäänenkäytön esiintymistilanteiden simulointiin ja videoanalyysiin.

Kurssi koostuu erityyppisistä käytännön pari‐, ryhmä- ja henkilökohtaisista harjoituksista, joissa saadaan henkilökohtaista palautetta omasta äänenkäytöstä sekä kehonhallinnasta. Parhaan oppimisen ja kehon lihasmuistin saavuttamiseksi harjoitusten toistomäärät ovat suuret, jotta niitä pystyy kotonakin jatkamaan. Teoriaosuudessa avataan mm. äänenkäytön yhteys puhujan mielentilaan ja mitä kuulijat puhujalta odottavat. Vapaa, iloinen ja ystävällinen ilmapiiri auttaa heittäytymään erilaisiin uusiin harjoituksiin.

Lyhyt video kurssista


Tavoitteet

Kurssilla:

- Opit näyttämään ja kuulostamaan varmalta ja luontevalta esiintyjältä.
- Tiedostat omat äänelliset ja keholliset vahvuudet ja parannettavat osa‐alueet.
- Opit käyttämään vakuuttavaa ääntä, mm. lisäämään päätösvaltaa asiantuntijanroolissa
- Osaat madaltaa ääntä sekä käyttää sopivan voimakasta ääntä lisätäksesi uskottavuutta ja johtamistaitoja
- Tiedät, miten voidaan tulla äänellä lähelle, miten äänellä rauhoitetaan ja tasapainotetaan, sekä miten varmistetaan ja vahvistetaan, joka vahvistaa sekä auktoriteettiasi että kykyä dialogiin
- Saat tietoja ja käytännön vinkkejä äänen tehokkaampaan käyttöön, jotta se kestäisi pidemmätkin päivät ja haastavamman käytön, ja lisää ammattitaitoasi.
- Saat tietää, millaiset harjoitukset ovat juuri sinun äänelle ja kehonhallinnalle hyödyllisiä.
- Saat tietoa, miten ääntä säästetään ja huolletaan, minkälaiset ovat äänenkäytön kannalta ongelmalliset tilanteet, miten ehkäistään tavallisimmat ääniongelmat ja osaat löytää niihin parannuskeinot.
- Saat palautetta mahdollisista henkilökohtaista äänimaneereista, jotka saattavat häiritä kuulijoita sekä harjoituksia niistä poisoppimiseksi


Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita äänestään ja sen kehittämisestä kestävämmäksi ja/tai vakuuttavammaksi. Erityisesti kurssista hyötyvät ne, joiden työ sisältää puheviestintätilanteita esimerkiksi puhuminen yleisölle, kouluttaminen, esittelyjen pitäminen, tuotteiden tai palvelujen markkinointi. Edeltäviä opintoja tai taitoja ei vaadita.


Aikataulu

17.11.2017 klo 9.00-17.00, Vaasa


Kouluttaja

Katri-Liis Vainio, (BA, MA, PhD cc) on ääni- ja johtamisvalmentaja, VoicePilates®-menetelmän kehittäjä ja VoicePilates Pro Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Akateemisella uralla Katri-Liis on väittelemässä tohtoriksi Helsingin yliopistossa opettajien äänenkäytöstä. Hän opettaa suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa sekä on toiminut johtamisen valmentajana kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa jo vuodesta 2008, mm. Euroopan Parlamentissa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ääni- ja esiintymiskouluttajana ja -coachina ja hänen intohimonaan on auttaa ja inspiroida ihmisiä tiedostamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan vakuuttavina puhujina, johtajina ja monipuolisina viestijöinä.
Lue lisää: http://www.voicepilates.fi/klv.html

Katri-Liisistä sanottua:

"Katri-Liis on todellinen ammattilainen äänenkäytön ja esiintymistaidon valmentajana. Katri-Liisin kanssa on ilo työskennellä ja hän todella paneutuu yksilöllisesti jokaiseen asiakkaseensa. Katri-Liis on helposti lähestyttävä ja hänellä on hyvä pedagoginen osaaminen. Tulemme jatkamaan yhteistyötämme!" Johanna Verho, asiakas


Maksut

224€

Lisätiedot

Vaasan kesäyliopisto
Mari Lösönen, koulutuskoordinaattori
mari.losonen@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789