Kurssit

Digitaalisen median peruskurssi (VY, VINE1001), 5op, 5 op


Aika
6.6.2017 - 9.9.2017

Hinta
100.00 €

NYT MYÖS VERKOSSA!

Kurssitiedot

Oppiaine
Viestintä
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
9.9.2017
Luennoitsija
Onerva Heino
Sisältö

Kurssilla vapaita paikkoja, vielä ehdit mukaan!

HUOM!  Kurssi mahdollista suorittaa myös verkossa!

Digitaalisen median peruskurssi   (VY, VINE1001), 5op

Aika, paikka (Vaasan yliopisto, päärakennus Tervahovi, os. Wolffintie 34, Vaasa):
6.-15.6.2017 (klo 16.30-20.30) seuraavasti:


6.6.  sali D115
7.6.  sali D115
8.6.  sali D118A

13.6. sali D218
14.6. sali D218
15.6. sali D218

Osaamistavoite:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa mediatutkimuksen kehityksen päälinjat ja tärkeimmät metodit, pohtia digitaalista viestintää kurssilla käsiteltyjen keskeisten teorioiden ja menetelmien avulla sekä erotella digitaalisen viestinnän erityispiirteitä.  

Sisältö:
Luentoja ja harjoituksia mediatutkimuksesta ja sen suuntauksista, semioottisesta metodista ja digitaalisen viestinnän erityispiirteistä.  

Suorituskieli:  Suomi

Opetus:  Luennot 24 tuntia

Suoritustapa: Huom. suoritustapa muuttuu tentistä tehtäväksi  (ohjeistus opettajalta)

Tehtävien jättöpäivät   1.7.,  5.8.,  9.9.

Kirjallisuus:   
1. Kunelius, Risto. Viestinnän vallassa. 2010.  
Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
2. Hartley, John: Digital Futures for Cultural and Media Studies.  
3. Ryan, Johnny: A History of the Internet and the Digital Future.

Arviointi: 1–5 / hylätty.

Maksut:

kesäyliopiston kurssimaksu 50e + VY-maksu 50e
(laskutus postitse kurssin alettua)

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista
perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden
maksuasetuksen mukaisesti.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782