Kurssit

Digitaalisen median peruskurssi (VY, VINE1001), 5op, 5 op


Aika
6.6.2017 - 15.6.2017

Hinta
100.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Viestintä
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
29.5.2017
Luennoitsija
Onerva Heino
Sisältö

Digitaalisen median peruskurssi   (VY, VINE1001), 5op

Aika:
6.-15.6.2017 (klo 16.30-20.30) seuraavasti:
6., 7., 8.6.,
13., 14., 15.6.

Osaamistavoite:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa mediatutkimuksen kehityksen päälinjat ja tärkeimmät metodit, pohtia digitaalista viestintää kurssilla käsiteltyjen keskeisten teorioiden ja menetelmien avulla sekä erotella digitaalisen viestinnän erityispiirteitä.  

Sisältö:
Luentoja ja harjoituksia mediatutkimuksesta ja sen suuntauksista, semioottisesta metodista ja digitaalisen viestinnän erityispiirteistä.  

Suorituskieli:  Suomi

Opetus:  Luennot 24 tuntia

Suoritustapa:  Kirjallinen tentti

Tentit:  1.7. klo 12, uusinnat 5.8. ja 9.9. klo 12

Kirjallisuus:   
1. Kunelius, Risto. Viestinnän vallassa. 2010.  
Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:
2. Hartley, John: Digital Futures for Cultural and Media Studies.  
3. Ryan, Johnny: A History of the Internet and the Digital Future.

Arviointi: 1–5 / hylätty.

Maksut:

kesäyliopiston kurssimaksu 50e + VY-maksu 50e
(laskutus postitse kurssin alettua)

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista
perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden
maksuasetuksen mukaisesti.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782