Kurssit

Venäjän alkeet I (VY, ayKVEN5001), 3 op


Aika
15.8.2017 - 21.9.2017

Hinta
125.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Venäjän kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
20.8.2017
Luennoitsija
Katrin Polviander
Sisältö

Opintojakson tavoite: A1
Osaamistavoite:
Kurssin käytyään opiskelija
•    hallitsee kyrilliset aakkoset
•    osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa arki- ja työelämän tilanteissa
•    osaa kertoa itsestään
•    osaa laatia lyhyitä itseään koskevia viestejä
•    ymmärtää lyhyitä tavallisimpia sanoja sisältäviä tekstejä.
•    ymmärtää myös venäläistä kulttuuria ja tapoja.


Opintojakson sisältö:

Kurssin alussa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Opiskelija perehtyy puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla kielen rakenteisiin ja tutustuu venäläiseen arkielämään ja kulttuuriin.  Aihepiirejä ovat tervehdykset, esittäytyminen, kuulumiset, liikkuminen, kellonajat ja viikonpäivät.
Rakenteista opiskelija harjoittelee arkielämän tilanteisiin sidottua nominien taivutusta, adverbeja, peruslukuja ja verbin preesensmuotoja. Hän harjoittelee omistamisen, kysymysten ja kiellon ilmaisuja.

Oppimateriaali

Alestalo Marjatta, Kafe Piter 1, venäjää taitotasolle A1 sekä opettajan laatimia opetusmonisteita.

Suoritustapa

Kontaktiopetusta 45 tuntia.
Osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Tentit:  30.9. klo 12, uusinnat 11.11. ja 2.12. klo 12

HUOM! Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua (tarkista tenttipaikka tentti-infostamme). Uusintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopiston sivujen kautta.  Katso tentti-info tästä: http://www.vaasankesayliopisto.fi/tentit/yleisinfo

Arviointi: Asteikko 1−5/hylätty

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
S-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
Puh. 044 754 5782

Aikataulu

15.8.-21.9.2017 seuraavasti (Vaasan yliopisto, päärakennus Tervahovi):

15.8 klo. 16.30-19.30      D218
17.8 klo. 16.30-19.30      D218
22.8 klo. 16.30-19.30      B209
24.8 klo. 16.30-19.30      B209
29.8. klo. 16.30-19.30     D118A
31.8. klo. 16.30-19.30     D118A
5.9 klo. 16.30-19.30        B209
7.9 klo. 16.30-19.30        B209
12.9. klo 16.30-19.30      B209
14.9. klo 16.30-19.00      B209
19.9. klo 16.30-19.00      B209
21.9. klo 16.30-19.00      B209

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 95e + VY-maksu 30e
(laskutus postitse kurssin alettua)
Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.