Kurssit

Utmattningssyndrom, 5 op


Aika
8.8.2018 - 10.8.2018

Ajankohdat:
ke: 09.15-16.00
to: 09.15-16.00
pe: 09.15-15.00
Hinta
95.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
C214, Åbo Akademi, Strandgatan 2
Viimeinen ilmoittautuminen
8.8.2018
Luennoitsija
Psykolog Bo Mellberg
Sisältö

Målsättningar och innehåll

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Lärandemål

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Litteraturtips:

Maslach, Christina & Leiter, Michael P. (2000). Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och Kultur.

Dellson, Pia (2015). Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

Frankenhaeuser, Marianne (1997). Kvinnligt, manligt, stressigt. Brombergs.

Bengtsson, Fredrik (2003). Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

Doctare, Christina (2000). Hjärnstress. Kan det drabba mig? Runa förlag.

Gedin-Erixon, Astrid (1994). Att starta på nytt. Om förändring i arbetslivet. Svenska Dagbladets förlag.

Sapolsky, Robert M. (2003). Varför zebror inte får magsår.Natur och Kultur.

Tidtabell & Avgifter


8.-10.8.2018 (20t),
onsdag och torsdag kl 9:15-16:00, fredag kl 9:15-15:00 

Plats

Åbo Akademi, Vasa 

Avgift

95 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

 

Tilläggsinformation


Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5784