Kurssit

Talousoikeuden perusteet (VY, ayTOIK1016) 3op, 3 op


Aika
11.9.2017 - 13.9.2017

Hinta
125.00 €

Uusi ajankohta! Luennot myös tallenteina!

Kurssitiedot

Oppiaine
Talousoikeus
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
5.9.2017
Luennoitsija
Mika Kärkkäinen
Sisältö

Kurssi peruttu.

HUOM!   Uusi aikataulu,  11.-13.9.2017

HUOM HUOM !   Luennot seurattavissa nyt myös tallenteina, joiden pohjalta voi suorittaa tentit.

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.

Oppimateriaali

1.    Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2007, 2008 tai 2011). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 11. painos, 12. lisäpainos tai 13 painos.  Helsinki WSOY Lakitieto. Luennoitsijan ilmoittamin osin.  
2.    Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Suoritustapa

Luennot 15 h. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tentit:  23.9. klo 12, uusinnat 28.10. ja 2.12. klo 12

Arviointi: 1-5 / hylätty

Aikataulu

11.9.2017  klo 17-20.45
12.9.2017  klo 17-20.45
13.9.2017  klo 17-20.45

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 95e + VY-maksu 30e
(laskutus postitse kurssin alettua)
Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
S-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
Puh. 044 754 5782