Kurssit

Äidinkieli, suullinen viestintä (VY, ayKSUO9111), 2op, 2 op


Aika
22.5.2017 - 7.6.2017

Hinta
85.00 €

Tästä kurssista 20 %:n alennus Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijoille!

Kurssitiedot

Oppiaine
Suomen kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
24.5.2017
Luennoitsija
Riikka Mattsson
Sisältö

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää suullisen viestinnän osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
Opintojakson sisältö: Opiskelija vastaa suulliseen viestintään liittyvästä tilanteesta. Tilanne voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun. Lisäksi hän osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
 

Oppimateriaali

Kirjallisuus:
1. Jattu-Wahlström & Kallio (1992): Neuvottelutaito ja/tai
2. Suullisen viestinnän oppimateriaali Moodlessa tai Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen (1990): Korkeakouluopiskelijan kokoustaito.
Oheiskirjallisuus:
Koskimies (2002). Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet.

Suoritustapa

 

20 tuntia. Suullinen tentti tai tenttiä vastaava harjoitus ja aktiivinen osallistuminen. Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski

s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi

puh. 044-7545782

Aikataulu

22.5.-7.6.2017 seuraavasti:

22.-23.5. klo 16.30-20.30,  sen jälkeen moodle-työskentelyä, opintojen alussa sovitaan lisäksi kurssin loppuun kaksi kokoontumiskertaa

(sis. suullinen kuulustelu).

Viimeisimmät kokoontumiskerrat a sovittu:  31.5. ja 7.6. klo 16.30-20.30

Paikka:  Vaasan yliopisto, päärakennus Tervahovi, sali A201

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 65e + VY-maksu 20e
(laskutus postitse kurssin alettua)
Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

HUOM. VY-perustutkinto-opiskelija!
Tiedustele omasta oppilaitoksestasi puoltomahdollisuutta opintoihin ennen niiden alkua. Huom. myös alennus -20% mikäli opintoryhmä täynnä eli 18 opiskelijaa.