Kurssit

Kiinan alkeet I (ayKKII5001) VY, 3 op


Aika
28.5.2018 - 22.6.2018

Hinta
110.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kiinan kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
21.5.2018
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

Kurssi on peruttu. Mahdollisesti siirto syksyyn.

Aika:  28.5.-22.6.2018 seuraavasti

Week 22
Monday (28.05) 16-20
Tuesday (29.05) 16-20
Wednesday (30.05) 16-20
Thursday (31.05) 16-20
Friday (01.06) 16-20
Saturday (02.06) 12-16

Week 23
Monday (04.06) 16-20
Wednesday (06.06) 16-20

Week 24
Tuesday (12.06) 16-20
Wednesday (13.06) 16-20

Week 25
Wednesday (20.06) 16-20
Thursday (21.06) 16-20
Friday (22.06) 16-18

Luennoitsija: Nicole Keng

Edeltävät opinnot: -

Opintojakson tavoite: A1

Osaamistavoite:
Kurssin  tavoitteena  on  tutustuttaa  opiskelija  kiinan  kielen  perusteisiin  ja  antaa yleiskuva  kiinan  kielestä  ja  kirjoitusjärjestelmästä.  Opiskelija  tutustuu  ääntämykseen  ja  intonaatioon, perusrakenteisiin  sekä  sanastoon  ja  perehtyy  kiinalaiseen  kulttuuriin  ja  tapoihin.  Kurssin  käytyään opiskelija osaa jonkin verran kiinan perusrakenteita, ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista puhekieltä arkipäivän rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opintojakson  sisältö:
Kurssin  perustan  muodostavat  ääntäminen  ja  intonaatio,  keskeiset  rakenteet, arkipäiväisen elämän sanasto sekä tavanomaiset kielenkäyttötilanteet ja arkipäivän tapakulttuuri

Opetus: Kontaktiopetus 50 tuntia.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu

Kirjallisuus: Materiaalia opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi: 1−5/hyl

Pakollisuus: -

Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä joka vuosi
 

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 80e + VY-maksu 30e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM. VY-perustutkinto-opiskelija!
Tiedustele omasta oppilaitoksestasi puoltomahdollisuutta opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski

s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi

puh. 044-7545782