Kurssit

Johtamisen etiikka (ayHALL2015) VY, 5 op


Aika
25.5.2018 - 26.5.2018

Hinta
115.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Julkisjohtaminen
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
20.5.2018
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

Kurssi on peruttu.

Aika:  25.-26.5.2018 (pe klo 16.30-20.30, la klo 9-15)

Luiennoitsija:  Lotta Pitkänen

Osaamistavoitteet:
Jakso auttaa ymmärtämään hallinnon ja johtamisen etiikan peruskysymyksiä. Opiskelu antaa valmiuksia eettisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen organisaatioympäris
töissä.

Ydinaines:
Jaksolla perehdytään johtamisen etiikan kysymyksiin; eettisiin arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen, integriteettiin, eettisiin sääntöihin, eettiseen johtamiseen sekä eettiseen arviointiin päätöksenteko -ja johtamistilanteissa.

Kirjallisuus:
1.
Salminen: Julkisen johtamisen etiikka. 4. uudistettu ja laajennettu painos.  
Vaasa 2016.
2.
Lawton, Rayner & Lasthuizen: Ethics and Management in the Public Sector.
Routledge 2013.

Opetus: Luennot max. 14 h.

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Tentit:  16.6.2018 klo 12, uusinnat 3.8. ja 8.9. klo 12
.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty

Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 65e + VY-maksu 50

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.
 
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044-7545782