Kurssit

Kasvuyrittäjyyden menestystekijät (JOHT2031) VY, 5 op


Aika
9.3.2018 - 21.4.2018

Hinta
200.00 €

kesäyliopiston kurssimaksu 150e + VY-maksu 50e

Kurssitiedot

Oppiaine
Johtaminen
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
4.3.2018
Luennoitsija
Mathias Hasselblatt ja Ossi Cavén
Sisältö


HUOM. Kurssin ajankohta siirtyy. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kasvuyrittäjyyden menestystekijät (JOHT2031) on Johtamisen yksikön kurssi, jonka tavoitteena on tarjota uutta tietoa yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Kurssilla tarkastellaan nopeaan kasvuun tähtäävien yritysten menestystekijöitä, niihin vaikuttavia ilmiöitä sekä tärkeimpiä työkaluja. Kurssilla perehdytään uusimpaan Startupkirjallisuuteen, ja syvennytään aiheeseen caseopetuksen avulla. Vierailijaluennoitsijat avaavat aiheita oman erityisosaamisensa näkökulmasta.

Osaamistavoite
Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen siitä, minkälaiset ominaisuudet vaikuttavat kasvuyrityksen menestykseen, minkälaisin työkaluin toiminnan kehittämistä voidaan tukea, sekä miten asiakas pidetään toiminnan keskiössä yrityksen nopean kasvun aikana. Lisäksi opiskelijat oppivat paremmin ymmärtämään yrittäjän arkea ja alkuvaiheessa olevien yritysten arvottamista yhteistyöyritysten kanssa tehtävän ryhmätyön ansiosta.

Opetusmenetelmät
Kurssin opetus koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä, sekä kurssikirjallisuuden esittelystä kanssaopiskelijoille. Kaikki osa-alueet ovat merkittäviä kurssin suorittamiseksi.

Aika:  9.3.-21.4.2018 seuraavasti:

9.-10.3., 23.-24.3., 20.-21.4.2018
(pe klo 16.30-20.30, la klo 9-15)


(muutokset mahdollisia)

Kirjaesittely:
Kurssille osallistujat perehtyvät yhteen kasvuyrittäjyyttä koskevaan kirjaan. Tehtävänä on tunnistaa kirjan tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat ja opit,
sekä tiivistää ne noin 1000 (+kuvat) sanan mittaiseksi tiivistelmäksi. Tämän lisäksi kirjastapidetään lyhyt pohjustus (n.10min) määriteltynä luentokertana.
Esityksessä tulee pystyä avaamaan kirjan sisältö lyhyesti ja ytimekkäästi, sekä nostamaan kirjan tärkeimmät ja/tai kiinnostavimmat asiat esille siten, että muut opiskelijat saavat yleiskuvan kirjan sisällöstä lukematta kirjaa. Tiivistelmä (PDF) ja esitys (pptx. tai muu) palautetaan esityspäivänä.

Ryhmätyö:
Kurssille osallistuvat tekevät ryhmissä case -harjoituksen haluamastaan startup-yrityksestä, jota he analysoivat Business Model Canvas ja The Scorecard Method  (eri kuin Balanced Scorecard) -työkalujen avulla. Tehtävästä palautetaan suorituksena kirjallinen työ. Kirjallisen suorituksen lisäksi jokainen ryhmä esittää viimeisellä luennolla tiivistelmän tekemästään analyysista.

Luennot:
Kurssi koostuu neljästä luentokerrasta. Luennoilla käsitellään seuraavanlaisia teemoja:
•    Lean Startup
•    Business Model Canvas
•    Startup -ekosysteemit
•    Yrityksen arvon määrittäminen
•    Tuotteistaminen
•    Tiimin rakentaminen ja motivointi
•    Yrityksen nopea kansainvälistyminen
•    Rahoituksen hankkiminen
•    Myynti ja Markkinointi

Luennoilla opiskelijat esittelevät lukemaansa kirjallisuutta, vierailijaluennoitsijat avaavat teemoja omista näkökulmistaan, sekä käydään keskusteluja aiheista. Vuorovaikutteisuuden vuoksi läsnäolo luennoilla on ensisijaisen tärkeää.

Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 150e + VY-maksu 50e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2010 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782