Kurssit

Espanjan alkeet II (ayKESP5002) VY, 3 op


Aika
27.11.2017 - 14.12.2017

Hinta
125.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Espanjan kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
20.11.2017
Luennoitsija
Paula Alagarda
Sisältö

HUOM.  Kurssi siirtyy -> v.2018 pidettäväksi, tarkempi aikataulu ilmoitetaan viimeistään alkuvuodesta.

Opintojen kuvaus:
Opintojakson tavoite: A2
Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on laajentaa peruskieliopin tuntemusta, lisätä sanavarastoa ja suullista kielitaitoa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua espanjankielisiä puhetta ja yleisiä tekstejä, hän osaa puhua espanjaa ymmärrettävästi, hän osaa kirjoittaa lyhyitä työelämässä tarvittavia tiedotteita.

Opintojakson sisältö: Kurssin perustan muodostavat espanjan kielen perusrakenteiden ja sanaston tuntemuksen vahvistaminen tutustumalla arkipäivän tilanteita kuvaaviin teksteihin. Kurssilla on runsaasti erilaisia kielioppitehtäviä, kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Rakenteet: mm. adjektiivin vertailu, objektipronominit, menneen ajan aikamuodot, subjunktiivi ja imperatiivi.
Aihepiirit: mm. arkitoimet, ostosten tekoa (ruoka ja vaatteet), mieltymykset, ihmiskeho, työeläman sanastoa, matkustaminen.

Oppimateriaali

1. Kuokkanen-Kekki Marjaana. ”Español Uno” (kpl. 13-23).
2. Muu materiaali opettajan ohjeiden mukaan

Edeltävät opinnot

Espanjan kielen alkeiskurssi 1, osia espanjan lukion oppimäärästä tai muut aiemmat espanjan opinnot.

Suoritustapa

Kontaktiopetus 40 tuntia. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti.
Arviointi: Asteikko 1-5 / hylätty

Tentit:  16.12. klo 12, uusinnat 20.1. ja 17.2. klo 12

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
S-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
Puh. 044 754 5782

Aikataulu

27.11.-14.12..2017 (klo 16.45-19.30) seuraavasti:
27.11., 28.11., 30.11.,
4.12., 5.12., 7.12.,
11.12., 12.12., 13.12., 14.12.

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 95e + VY-maksu 30e

(laskutus postitse kurssin alettua)

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.