Kurssit

Liikeviestintä verkkokurssi Business Communication (Written) in English (ayKENG9219) VY, 3 op


Aika
17.4.2018 - 21.6.2018

Hinta
115.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Englannin kieli
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
20.5.2018
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

Aika:  17.4.-21.6.2018  (verkkokurssi)

Luennoitsija:  Caroline Enberg


Edeltävät opinnot:
Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi ja Suulliset taidot  tai vastaavat tiedot

Opintojakson tavoite: B2–C1

Osaamistavoite:
Kurssin   käytyään   opiskelija   osaa   laatia   liikekirjeitä,  sähköpostiviestejä sekä työhakemuksia.  Opiskelija  tunnistaa  liikekirjeiden  ja  sähköisen  viestinnän  tyylierot  ja  osaa  tulkita liikekirjeitä ja kaupankäynnissä tarvittavia dokumentteja.

Opintojakson  sisältö:
Kurssilla  tarkastellaan ja  tuotetaan  liikeviestinnän  tekstejä.
Kurssiin  sisältyy myös  hakemusten  ja  CV:n  laadintaa.  Opiskelijat  tutustuvat  materiaaliin  verkossa  ja  tekevät  siihen liittyviä tehtäviä.

Opetus: verkko-opetus

Suoritustapa:
Materiaaliin perehtyminen verkossa, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, lyhyitä tehtäviä sekä lopputehtävä

Kirjallisuus:  Verkkomateriaali

Arviointi: Asteikko 1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:
Kielipalvelut -yksikön lehtori

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 85e + VY-maksu 30e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM. VY-perustutkinto-opiskelija!
Tiedustele omasta oppilaitoksestasi puoltomahdollisuutta opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782