Kurssit

Visuaalinen yritysviestintä (ayUYRJ0216), 3 op


Aika
1.12.2017 - 9.12.2017

Ajankohdat:
pe: 17.00-20.15
la: 09.00-15.15
Hinta
108.70 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Design Management ja palvelumuotoilu
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
30.11.2017
Luennoitsija
FT Marjo Kamila
Sisältö

Visuaalinen yritysviestintä, syksy 2017 (ayUYRJ0216), 3op

1.12. alkaen seuraavasti:

AIka:

1.-2.12. (pe klo 17-20.15, la klo 9-15.15)
8.-9.12. (pe klo 17-20.15, la klo 9-14.30)


Opettaja:  FT Marjo Kamila
    
Sisältö:    
Graafinen muotoilu osana yritysviestintää. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brandi: keskeiset käsitteet sekä katsaus alan kehitykseen. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen suunnittelu, kehittäminen ja lanseeraus. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja harjoitustehtävät (21 h) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävät, kirjallisuustentti tai essee.

Tavoitteet:    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yrityksen visuaalisen viestinnän osa-alueet
- soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
- analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa

Kirjallisuus ja muu materiaali:
*  Bruce & Bessant: Design in Business.
*  Pohjola Juha. ILME Visuaalisen identiteetin johtaminen. 2003.
*  Per Mollerup: Marks of Excellence. The history and taxonomy of trademarks. Per Mollerup. Paidon.
*  Hakala Jukka, Malmelin Nando: Radikaali brändi. 2007.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

 


Maksut:  

Yksittäinen kurssi:  kesäyliopiston kurssimaksu 100e + LY-maksu 8,70e/jakso


Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782


Muutokset mahdollisia.