Kurssit

Python -ohjelmointi (VAMK), 5 op


Aika
4.6.2018 - 22.6.2018

Hinta
200.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
28.5.2018
Luennoitsija
Ghodrat Moghadampour
Sisältö

Kurssi peruttu.

Aika:  4.-22.6.2018 klo 16-20.30  (ma-pe)
Viikot 23, 24  lähiopetusta, viikko 25 itseopiskelua

Opettaja: Ghodrat Moghadampour

Kurssin aikana käydään ensin läpi Python –kielen perusteet ja sitten opetellaan kehittämään vaativampia sovelluksia.
Kurssin sisältöön kuuluu mm. Python-kielen tietotyypit, muuttujat, merkkijonot, listat, kokoelmat, funktiot, toisto- ja ohjausrakenteet, poikkeusten, XML tietojen jatiedostojen käsittely, olio-ohjelmointi, web-ohjelmointi sekä tietokantaohjelmointi. Suoritustapa harjoitustehtävät, tentti ja vapaavalinnainen projektityö.
 

Oppimateriaali

Luennoitsijan ohjeen mukaan moodlessa
 

Suoritustapa

harjoitustehtävät, projektityö, tentti

 

Lisätiedot

HUOM!                   

Opetuskielet: suomi ja englanti 

VAMK:n tutkinto-opiskelijat voivat anoa puoltoa opintojakson suorittamiseen omalta koulutuspäälliköltä. Puolto tulee anoa ennen kurssille ilmoittautumista.

Maksut

Kesäyliopiston kurssimaksu 190e + amk:n hallintomaksu 10e; ei koske VAMK-opiskelijoita.

(Verkkomaksuna maksettu hallintomaksu palautetaan vahvistuksen jälkeen.)