Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) 2011- 2013

HUOM!

Koulutus jatkuu v.2012, ohjelman mukaan seuraavasti:

16.1. klo 11-17, Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D103
17.1. klo 9-17, Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D218

05.03.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D103
06.03.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D103

23.04.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D119

24.04.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D103

07.06.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218
08.06.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218

21.08.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218
22.08.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218

18.-19.10.   FABRIIKKI, sali F309

15.11.  Vaasan kesäyliopisto (Domus Bothnica), 2.krs

16.11.   Fabriikki, sali F291

10.-11.12.  Tervahovi, sali C209

v.2013 aikataulu HUOM. lähipäivien 1.kokoontuminen aina klo 11-17  ja sitä seuraavan päivän aika 9-17, ellei toisin ilmoiteta:

17.1. Fabriikki sali F291

18.1. Fabrioikki sali F291

19.2.  Fabriikki sali F345

20.2. Fabriikki sali F345

26.3. Fabriikki sali F366

27.3. Fabriikki sali F366

13.5. Fabriikki sali F366

14.5. Fabriikki sali F366

24.9. Tervahovi sali D219

25.9. Fabriikki sali F361 (huom.neuvotteluhuonetila)

5.11. Fabriikki sali F362B (huom.neuvotteluhuonetila)

6.11. Tervahovi sali D102

Kohderyhmä:                             

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Keskeiset sisältöalueet:                              

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana

 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa

 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus

 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Aika ja paikka:                                

Vuonna 2012 lähiopetusta on 8 x 2 päivää ja vuonna 2013 6 x 2 päivää.

Vuoden 2012 aikataulu:

16.1. klo 11-18.15, Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D103
17.1. klo 9-16, Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D218

05.03.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D103
06.03.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D103

23.03.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218
24.03.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218

07.06.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218
08.06.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218

21.08.2012 11:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218
22.08.2012 09:00 - 17:00 TERVAHOVI / D218


Vuoden 2011 lähiopetuspäivät ovat: 15-16.9,  10-11.10,  3-4.11  ja  19-20.12., luennot pidetään seuraavasti:

15.9. klo 9-16, Domus Bothnica, kesäyliopiston opetustila EduBothnica, 2.krs
16.9. klo 9-16, Vaasan yliopisto Tervahovi, sali D218
10.10. klo 11.15-18.30, Vaasan yliopisto Tervahovi sali D103
11.10. klo 9-16, Vaasan yliopisto Tervahovi sali D119
3.11. klo 11-18.15, Vaasan yliopisto Tervahovi, sali D218
4.11. klo 9-16, Vaasan yliopisto Tervahovi, sali D218
19.12. klo 11.15-18.30, Vaasan yliopisto Tervahovi, sali D218
20.12. klo 9-16, Vaasan yliopisto Tervahovi, sali D219

Kouluttajat:   

Jorma Ahonen, sosiaalipsykologi, VET-perheterapeutti ja organisaatiokonsultti – Koulutuksen johtaja

Lassi Pruuki, dosentti, työnohjaaja

Aapo Pääkkö, VET-perheterapeutti

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua

 • työnohjausharjoittelun työnohjausta

 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia

 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön

 • kirjallisuuteen perehtymistä

 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia

 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Koulutuksen hinta:                  

Koulutuksen kokonaishinta on  5900 €. Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1180 euron suuruiseen lukukausimaksuun, joka laskutetaan aina lukukausien alussa osallistujien ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mikäli opiskelija saa opiskelupaikan ja peruuttaa sen osallistumisen vahvistamisen jälkeen, veloitamme 50% lukukausimaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen veloitamme koko koulutusmaksun. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Osa materiaalista jaetaan verkossa.

Koulutukseen hakeminen:    

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan

- yhteystiedot

- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)

- muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä

- kokemukset työnohjauksesta

- mahdollinen oma terapia

- miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen

 - lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

 

Hakemuskirje lähetetään  Vaasan kesäyliopiston toimistoon

Vaasan kesäyliopisto
Domus Bothnica                                                                                         
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa         
                                                                                                                                                                

Kuoreen merkintä ”Työnohjaajakoulutus”

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Vaasassa.

Lisätietoja:                                  

Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja: Jorma Ahonen; jorma.ahonen@dialogic.fi, 040-5000275.

Muut tiedustelut Vaasan kesäyliopisto, puh 06-3200441 tai rehtori Sari Tarvonen, puh. 06-3200447, sari.tarvonen@vaasankesayliopisto.fi

Järjestäjät:                                  

Vaasan kesäyliopisto ja Dialogic Partner Oy, jolle tämä on 29. voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus.

 

 

Tillbaka »