Luentosarjan esittely

Luentosarja järjestetään taas keväällä 2014!

Föreläsningsserien arrangeras igen på våren 2014!

 

LUENTOSARJA KASVATTAJILLE * FÖRELÄSNINGAR FÖR FÖRÄLDRAR OCH PEDAGOGER 

3.4-25.4.2013 

 Järjestäjät/Arrangörer: Vaasan kesäyliopisto ry -Vasa sommaruniversitet rf, MLL Vaasan yhdistys ry./Mannerheims barnskyddsförbund, Vaasan ammattikorkeakoulu/Vasa yrkeshögskola

Paikka/Plats:
Vaasan ammattikorkeakoulu, juhlasali, 3.krs, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa
Vasa yrkeshögskola, festsal, 3. vån, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa

Kurssimaksu/Kursavgift: 10€ /luento * föreläsning;
MLL Vaasan yhdistyksen jäsenet/ Mannerheims barnskyddsförbundets medlemmar: 5€ /luento * föreläsning
sis.kahvin tai teen/ inkl.kaffe eller te

Kohderyhmä: mm. vanhemmat, perhepäivähoitajat, päiväkotien henkilökunta, päiväkerhojen ohjaajat, lastentarhanopettajat, opettajat, nuorisotyöntekijät, terveydenhoitajat sekä kaikki kasvattajat ja kasvatusalasta kiinnostuneet.

Målgrupp: bl.a. föräldrar, familjedagvårdare, daghemspersonal, barnskötare, dagklubbsledare, barnträdgårdslärare, lärare, ungdomsarbetare, hälsovårdade, pedagoger inom dagvården och skolan och övriga intresserade.

Ilmoittaudu:  www.vaasankesayliopisto.fi viimeistään viikkoa ennen kutakin luentoa /;  AMK-opiskelijat ilmoittautuvat ammattikorkeakouluun

Anmälan: www.vasasommaruniversitet.fi senast en vecka före resp.föreläsning / Vasa yrkeshögskolestuderande anmäler sig till Vasa yrkeshögskola.

Huom. Luentoja on mahdollista seurata myös verkon kautta tai tallenteena. (Mainitse ilmoittautuessasi).
Obs. Det är även möjligt att följa föreläsningar via nätet. (Meddela samtidigt när du anmäler dig). Luennot tallennetaan myös verkkoon. Föreläsningar sparas också på nätet.                      

Kaikki ennakkoon ilmoittautuneet saavat ennen koulutusta infokirjeen sähköpostitse tai postitse.
Alla anmälda skickas ett infobrev per e-post eller per post före föreläsning.

OHJELMA – PROGRAM
(luennot  klo 18-20.30)

Ke 3.4. Mihin lapsi tarvitsee perhettä - tunteiden hallinta vuorovaikutuksessa
Luennoitsija: Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen

Ti 9.4. Barnrättsperspektivet inom barnidrotten
Föreläsare: Ph.D, Senior Lecturer Inger Eliasson

Ma 15.4. Lastensuojelu ennen ja jälkeen laitossijoitusta
Luennoitsija: Nuorisokodin johtaja Harri Moisio

To 25.4. Lapsen kunnioittava ja vahvistava kohtaaminen - meidän aikuisten sydämen asia
Luennoitsija: Kehityspsykologi Pamela Antila

Tillbaka »