KSUO9111 Suomi, suullinen viestintä, 2op

HUOM! Kurssi peruttu!

Aika: 29.5.-26.6.

ti 29.5.    klo 16.30-18.45
ti 5.6.      klo 16.30-18.45
ma 11.6. klo 16.30-18.45
ti 12.6.    klo 16.30-18.45
ma 18.6. klo 16.30-18.45
ti 19.6.    klo 16.30-18.45
ti 26.6.    klo 16.30-18.00

Luennoitsija: HuK Hanna Korpela

Ilmoittaudu 15.5. mennessä: www.vaasankesayliopisto.fi

sekä https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/861/lomake.html

Opintojen kuvaus:

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää suullisen viestinnän osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
Opintojakson sisältö: Opiskelija vastaa yhdestä suulliseen viestintään liittyvästä tilanteesta. Tilanne voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun.

Suoritustapa:  20 tuntia. Suullinen tentti ja aktiivinen osallistuminen. Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

Kirjallisuus:

1. Jattu-Wahlström & Kallio (1992): Neuvottelutaito.
2. Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen (1990): Korkeakouluopiskelijan kokoustaito.

Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 55e + VY-hallintomaksu 15e/osallistuja/opintojakso

Maksu- ym. -infoa:
Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun  sekä kurssikohtaisen VY-maksun.
Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2010 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.
Ks.kohta 'Maksut' yllä.

HUOM. Opiskelijat, tiedustelkaa mahdollista puoltoa opintoihin ennen opintojen alkua omasta tiedekunnastanne.

Tillbaka »