Kurskalender

Öppen universitetsundervisning

HELSINGFORS UNIVERSITET (undervisning i Vasa enligt HU:s fordringar)

TAMPEREEN YLIOPISTO (TaY-vaatimusten mukainen opetus Vaasassa) 2012 - 2014

ÅBO AKADEMI

Krispsykologi

Litteraturvetenskap

Pedagogik (sommarkurs i Jakobstad)

Psykologi

Religionsvetenskap

Specialpedagogik

Swedish

Ungdomsvetenskap

Utvecklingspsykologi

Sommarkurser för ungdomar

Ikääntyvien yliopisto / Tredje ålderns universitet

Öppen yrkeshögskolundervisning