Kurser

Vi tar i bruk nätbetalning på 1.2.2018. Under dagen kan det förekomma några små problem med anmälning. Om du ännu har problem eller du märker brister efter ibruktagandedag, ta kontakt:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Med nätbetalning kan du betala kursavgiften vid kursanmälning. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Python -ohjelmointi (VAMK), 5 sp


Tidpunkt
4.6.2018 - 22.6.2018

Pris
200.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
Utrymme
Vaasa
Sista anmälningsdatum
28.5.2018
Föreläsare
Ghodrat Moghadampour
Innehåll

Time:  4.-22.6.2018 (Mon-Fri 4-8.30pm)
Weeks 23, 24 contact learning, week 25 self-learning

Teacher: Ghodrat Moghadampour

In the course students will learn how to develop demanding applications using Python programming language. The course will cover Python data types, variables, strings, lists, collections, functions, loops and control statements, exceptions, XML data and file handling, object oriented programming as well as Web and database programming. Passing the course will include exercises, exam and an optional project work.

Course material

Lecturer’s course material on Moodle

Requirements

Passing the course will include exercises, exam and an optional project work.

Additional information

NOTE!                      

The Course will be taught in Finnish and English.

VAMK degree students can apply for recommendation of the course from the head of degree programme. The recommendation must be applied before enrolling to the course!

Price

Summer university’s course fee 190e + VAMK-administration fee 10e (the administration fee does not concern VAMK-students. If the administration fee is paid as an online payment, it will be returned after confirmation.