Kurser

Vi tar i bruk nätbetalning på 1.2.2018. Under dagen kan det förekomma några små problem med anmälning. Om du ännu har problem eller du märker brister efter ibruktagandedag, ta kontakt:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Med nätbetalning kan du betala kursavgiften vid kursanmälning. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Finnish social policy – past, present, future, 5 sp


Tidpunkt
28.5.2018 - 13.6.2018

Tidpunkter:
ma: 15.15-18.00
ti: 15.15-18.00
ke: 15.15-18.00
Pris
95.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Socialpolitik
Utrymme
Åbo Akademi
Sista anmälningsdatum
21.5.2018
Föreläsare
PM Josefine Nyby
Innehåll

The aim of the course is to give a historical account of the origins and historical development of the Finnish welfare state. It also discusses the challenges confronting the Finnish welfare system today and possible future scenarios.

After having completed the course the student:
a) can distinguish between different phases of the historical development of the Finnish welfare state and relate this development to other Nordic countries,
b) can give an account of the factors behind the emergence of social policy in the late-19th century,
c) can identity major social and economic issued in different historical phases as well as their policy outcomes,
d) understands the current challenges facing the Finnish welfare state,
e) can discuss different future scenarios and possible policy recommendations to sustain these scenarios.

Lectures 20 hours, literature studies, written assignment.

 

Litteratur

3-4 articles in accordance with the lecturer

 

Tidtabell & Avgifter


28.5.-13.6.2018 (20t),

vecka 22: 28.5., 29.5., 30.5.
vecka 24: 11.6., 12.6., 13.6.

kl 15:15-18:00

Plats

Åbo Akademi, Vasa 

Avgift

95 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

 

Tilläggsinformation


Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5784