Kurser

Vi tar i bruk nätbetalning på 1.2.2018. Under dagen kan det förekomma några små problem med anmälning. Om du ännu har problem eller du märker brister efter ibruktagandedag, ta kontakt:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Med nätbetalning kan du betala kursavgiften vid kursanmälning. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Marknadsföring i praktiken (5 sp), 5 sp


Tidpunkt
1.3.2018 - 31.5.2018

Pris
75.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Internationell marknadsföring
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
22.2.2018
Föreläsare
ED Joachim Ramström
Innehåll

Målsättning och innehåll:
Kursen bygger vidare på kursen Introduktion till marknadsföring och fokuserar på marknadsföring ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Hur påverkar t.ex. nya teknologiska möjligheter, globalisering och ökande krav på socialt och miljömässigt ansvar marknadsföringen? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå möjligheter och hot i ett företags omgivning och hur marknadsföring formas enligt detta i praktiken.

Kursens lärandemål:
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:
-identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet
-redogöra för hur rådande situationen på marknaden formar ett företags marknadsföring
-identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika marknader

Litteratur:
Marknadsföringsboken, Mossberg Lena och Malin Sundström , Studentlitteratur 2011
Principles of marketing, Philip Kotler ... [et al.], Pearson 2013

Examination: 
inlämningsuppgifter under kursens gång

Förkunskapskrav: 
​Introduktion till marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper

Tidtabell

1.3-31.5.2018, 
nätföreläsning 7.3.2018 kl. 18-19 (kursen går samtidigt vid Öppna högskolan på Åland)

 

Avgift

Vasa sommarunis kursavgift 75 € + Öppna unis terminsavgift 50 €

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation

Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5784